Z ostatniej chwili

Pierwszy dzwonek

2022-09-01 11:55:29 informacje
img

Blisko 33,4 tys. uczniów i przedszkolaków zakończyło wakacje i rozpoczęło naukę w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzących jest Gmina Miasto Częstochowa - informuje B iuro Prasowe Urzędu Miasta.
Rok szkolny 2022/2023 od poprzedniego różni się większą liczbą uczniów na każdym poziomie edukacji – do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie łącznie 33371 dzieci i uczniów, czyli niemal o 2 tysiące więcej niż w ubiegłym roku. Największy przyrost odnotują szkoły ponadpodstawowe, w których naukę pobierać będzie 14.139 uczniów – ponad tysiąc więcej niż rok temu. O pół tysiąca, do 14.129, wzrośnie liczba uczniów w szkołach podstawowych, a do przedszkoli pójdą 5103 maluchy, o 53 więcej niż przed rokiem.
Zmiany na stanowisku dyrektora placówki nastąpiły w: VII LO im. Mikołaja Kopernika, II LO im. Romualda Traugutta, SP nr 26 im. Tadeusza Kościuszki, SP nr 30 im. por. Michała Brzeskiego, SP nr 50 im. im. gen. Władysława Sikorskiego, SP nr 13 im. K. Makuszyńskiego, SP nr 22 im. G. Narutowicza, Bursie Miejskiej oraz MP nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków.
Zmieniła się także ścieżka i stopnie awansu zawodowego. W związku z tym dotychczasowi stażyści i nauczyciele kontraktowi stają się nauczycielami początkującymi. Kolejne szczeble awansu (nauczyciel mianowany i dyplomowany) pozostają bez zmian.
Ze względu na obecność w mieście licznej grupy uchodźców wojennych dla uczniów z Ukrainy zostaje uruchomionych 16 oddziałów przygotowawczych w 6 szkołach podstawowych (SP nr 31, SP nr 39, SP nr 41, SP nr 49, ZSP nr 1, ZSP nr 5) oraz 3 oddziały w szkołach ponadpodstawowych (Zespół Szkół Przemysłu, Mody i Reklamy im. Wł. Reymonta, Zespół Szkół im. gen. Wł. Andersa, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych).
Akademie inaugurujące nowy rok szkolny odbyły się dzisiaj w większości placówek oświatowych.
W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych wziął udział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który nowym uczennicom i uczniom życzył, by brali przykład ze starszych kolegów i rozwijali swoje pasje oraz zdolności „w tak inspirującej szkole jak Ekonomik”. Dyrektor ZSE Maciej Trzmiel wręczył legitymacje szkolne uczniom z najwyższą punktacją uzyskaną podczas rekrutacji. List gratulacyjny otrzymał uczeń Stanisław Stasiura, który zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Młody Ekonomista”.
Z kolei naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski odwiedził Szkołę Podstawową nr 22 im. Gabriela Narutowicza, by wziąć udział w uroczystej akademii.
Na zdjęciu:
Inauguracja w Zespole Szkół Ekonomicznych  
Fot. W. Tutaj

Page generated in 0.0159 seconds.