Z ostatniej chwili

Plan zabezpieczenia Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja

2021-07-07 13:48:42 informacje
img

W tym roku Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja odbędzie się 10 i 11 lipca. Miasto jak zwykle przygotowało plan jej zabezpieczenia. 

 

I    ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

 

1.    W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:

-    telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15 (34) 370-21-70, (34) 370-22-70,

-    telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3 (34) 370-26-40, (34) 370-26-41.

2.    W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko-pielęgniarskiej,

3.    Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego,

4.    SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zapewni 11 lipca od godz. 9:00 do zakończenia mszy św. dwie karetki P/S zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.

5.    Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661-868-810.

 


DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ – PASAŻ BISKUPA BAREŁY

 

 

II    MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR oraz MZD

 

1.    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz Miejskim Zarządem Dróg przygotuje parkingi do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego – będą to parkingi na Rynku Wieluńskim i przy ul. Oleńki. 

 

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) oraz ul. Kubiny.

 

III    ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

10 lipca zostanie ustawionych 18 przenośnych kabin WC z umywalkami:

-    od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) - 10 kabin,

-    na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 6 kabin,

-    na Rynku Wieluńskim część południowa (na trawniku w pobliżu postoju TAXI) - 2 kabiny.

 

IV    Straż Miejska zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej – lokalizacja patroli w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w Częstochowie.

 

V    Miejski Zarząd Dróg wraz z Policją zapewnia bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2021 r. O ustawieniu zapór na ul. Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

 

VI    Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie zapewnia rozstawienie i opróżnianie dodatkowych koszy na śmieci rozstawionych w Pasażu Biskupa Bareły oraz ul. Wieluńskiej.

 

VII   Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.  

- Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, telefony: (34) 378-51-01 (102), fax (34) 378-51-03  

- Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 10-11 lipca, telefony: 997, (34) 369-12-55, (34) 369-12-66, (34) 369-19-97, fax (34) 369-12-44.

 

 

Uwagi:
1.    Samochody przyjeżdżające na pielgrzymkę winny mieć za przednią szybą białą kartkę lub obrazek maryjny formatu A4.
2.    Pielgrzymi powinni posiadać przy sobie informację o miejscu zaparkowania samochodu (autokaru) i jego numerze rejestracyjnym.
3.    Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą ubrania chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, płyny do picia, lekarstwa które zażywają, oraz dokumenty tożsamości.
4.    W przypadku zagubienia się pielgrzymi nie powinni oddalać się z okolic Jasnej Góry, lecz powinni czekać na odnalezienie przy pomniku Kardynała Wyszyńskiego lub w wyznaczonym miejscu przez opiekuna grupy.
5.    Wszelkie pytania i informacje należy kierować do służb zabezpieczających pielgrzymkę (Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, służb zarządzania kryzysowego).

Page generated in 0.0167 seconds.