Z ostatniej chwili

Podczas prac polowych nie zapominaj o bezpieczeństwie

2023-08-29 11:49:47 informacje
img

Wypadki przy pracy w rolnictwie zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Często dochodzi do wypadków, na skutek których osoby doznają różnych obrażeń, a nawet tracą życie. Dlatego policjanci apelują o rozwagę podczas wykonywania prac polowych i radzą, jak uniknąć zagrożeń. Funkcjonariusze przypominają też  kierowcom, aby zachowali na drogach szczególną ostrożność, gdyż w okresie letnim pojawia się na nich wiele maszyn rolniczych i kombajnów zbożowych.

Co roku podczas prac polowych dochodzi do wypadków. Niektóre kończą się tragicznie, dotyczą zarówno dorosłych, jak i dzieci. Bezpieczeństwo rolników i ich dzieci zależy w dużej mierze od nich samych. Pamiętanie o tym, aby sprzęt był sprawny technicznie, a ładunek odpowiednio zabezpieczony, niejednokrotnie pomaga uniknąć niechcianych wypadków. Rolniku, nim rozpoczniesz pracę w polu, czy w obrębie gospodarstwa sprawdź maszyny i dobrze przygotuj je do pracy.

Dla wielu dzieci prace wykonywane w gospodarstwie są stałym obowiązkiem. Podwórze gospodarstwa rolnego jest codziennym miejscem pracy rolnika, a jednocześnie to tu koncentrują się często zabawy dzieci i życie rodzinne. W trakcie zabawy często dochodzi do upadków z drabiny, pogryzienia przez zwierzęta, skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, zatrucia środkami ochrony roślin. Zdarza się również, że dzieci wchodzą na maszyny rolnicze. A to już krótka droga do nieszczęśliwego zdarzenia. Pamiętajmy, że prace polowe nie zwalniają nas od opieki nad dziećmi. Najmłodsi nie powinni pracować czy pomagać w okolicznościach, które mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. Chrońmy dzieci przed niebezpiecznymi zabawami przy maszynach rolniczych. Od naszej odpowiedzialności zależy życie innych.

Jednocześnie policjanci apelują do kierowców, aby w lecie zachowali na drogach szczególną ostrożność, gdyż pojawia się na nich wiele maszyn rolniczych i kombajnów zbożowych.

Jak uniknąć zagrożeń?

 •  Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych. 
 •  Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych. 
 •  Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka. 
 • W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby się  bawić. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po której chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze. 
 •  Nie wolno dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej. 
 • Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły. 
 • Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się, czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci! 
 • Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach! 
 • Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach! 
 • W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to czynili! 
 • Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych

 

Fot. Wikipedia

Page generated in 0.0162 seconds.