Z ostatniej chwili

Pomoc bezdomnym

2021-11-05 11:40:31 informacje
img

Od listopada, jak co roku, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach uruchomiło bezpłatną infolinię 987. Można pod nią uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych.

Infolinia funkcjonuje całodobowo przez cały tydzień i obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zwracanie bacznej uwagi na sytuację osób bezdomnych, starszych, samotnych, dla których nadchodzące niskie temperatury mogą okazać się czynnikiem bezpośrednio zagrażającym ich życiu i zdrowiu.

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można przekazywać do służb ratunkowych, straży miejskiej, a także w przypadku sytuacji osób bezdomnych bezpośrednio do częstochowskiego MOPS – Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Krakowska 34, tel. 34 324 38 22.

Page generated in 0.0205 seconds.