Z ostatniej chwili

Popularność kierunków technicznych

2022-08-19 12:04:20 informacje
img

Technika i szkoły branżowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Chęć kształcenia w kierunkach technicznych wyraziło w tym roku ponad 3100 absolwentów szkół podstawowych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
Biorąc pod uwagę takie zainteresowanie kierunkami technicznymi, liczbę miejsc w publicznych technikach zwiększono o 400, tworząc 13 dodatkowych klas, a w miejskich szkołach branżowych przygotowano 7 oddziałów więcej niż rok temu.
Wśród kierunków technicznych najbardziej popularna okazała się informatyka (Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Technicznych). Natomiast najmniej popularne to elektryka i energetyka (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych), technik mechanik, technik pojazdów samochodowych (Zespół Szkół Samochodowych) oraz „mundurowy” technik-ekonomista (Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego).
Po wstępnej rekrutacji w 78 oddziałach w technikach zostało 50 wolnych miejsc.
W tym roku najbardziej rozchwytywane były specjalizacje związane z branżą motoryzacyjną: mechanika pojazdów samochodowych i kierowcy-mechanika w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych w branżówce Zespołu Szkół Samochodowych. Za przyszłościowy uznano też zawód magazyniera-logistyka w Branżowej Szkole I stopnia w ZSTiO im. S. Żeromskiego, kucharza-ucznia w „Gastronomiku”, montera zabudowy i robót wykończeniowych w Branżowej Szkole I Stopnia w ZST oraz operatora obrabiarek skraw CNC i elektryka z elementami fotowoltaiki i inteligentnych domów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Uzupełniającego. Nadal są  miejsca na popularnym do niedawna fryzjerstwie (ZSTiO), cukiernictwie i kelnerstwie w Branżowej Szkole I Stopnia Zespołu Szkół Gastronomicznych czy na nowym kierunku mechanika motocyklowego w CKZiU. W szkołach branżowych pozostało jeszcze 68 wolnych miejsc.
Wciąż istnieje możliwość podjęcia nauki w technikach niepublicznych, gdzie pozostało jeszcze 169 miejsc.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0157 seconds.