Z ostatniej chwili

Prezydent w imieniu mieszkańców apeluje do premiera

2022-12-07 20:12:33 informacje
img

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wysłał we wtorek list otwarty do premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie sytuacji związanej z bezpieczeństwem energetycznym Częstochowy. Zwraca w nim uwagę na problem z dostępnością tańszego węgla dla mieszkańców oraz z brakiem ofert na dostawę prądu dla Miasta.
Poniżej cała treść listu:

   Częstochowa, dn. 6 grudnia 2022 roku                                                           
                                    
                                Szanowny Pan
                                Mateusz Morawiecki
                                Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze
 
Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, w której Częstochowianki i Częstochowianie są traktowani przez Rząd z lekceważeniem. Jako Prezydent Miasta nie mogę na to pozwolić i w związku z obecnym kryzysem energetycznym apeluję w ich imieniu do Pana.
Dzisiaj okazało się, że żadna z państwowych spółek energetycznych nie przystąpiła do rozpisanego już po raz trzeci przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Częstochowy i jednostek podległych. Jednocześnie towarzyszy nam opieszałość spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa odpowiedzialnych za wprowadzenie na rynek opału po preferencyjnej cenie. Firma, która jako pierwsza zgłosiła gotowość do sprzedaży węgla w Częstochowie, ma zabezpieczony teren z przeznaczeniem na skład. Od ponad 3 tygodni czekamy na jakiekolwiek informacje, wsłuchując się w głosy zaniepokojonych mieszkanek i mieszkańców, którzy pytają samorząd o węgiel, ale to nie my odpowiadamy za jego brak, tylko strona rządowa.
W związku z tym skandalicznym i społecznie nieodpowiedzialnym zachowaniem państwowych firm wobec problemów społeczności Częstochowy wyrażam swoje oburzenie i w trybie pilnym żądam od Pana Premiera interwencji w tej sprawie. Obawy odnośnie zapewnienia dostaw energii i węgla już wcześniej zgłaszaliśmy do Ministra Aktywów Państwowych i Wojewody Śląskiego. Rada Miasta Częstochowy przyjęła stanowisko z apelem wystosowanym również do Pana, gdzie „wyraża swoje rozczarowanie w związku z niezłożeniem ofert dotyczących dostaw energii elektrycznej dla miasta Częstochowy i jednostek podległych przez państwowe spółki energetyczne”.
Do chwili obecnej żadna ze spółek - tzw. podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu - nie wywiązała się z obowiązków nałożonych ustawą, w związku z czym zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne i zdrowotne mieszkańców zainteresowanych zakupem surowca po preferencyjnej cenie.
Niedopuszczalne jest dzielenie samorządów na lepsze i gorsze w procesie dystrybucji węgla określonej w rządowej ustawie. Niezrozumiały jest też brak ofert w przetargu na dostarczenie nam prądu. Oczekujemy jasnych deklaracji i wskazania konkretnych dat, w których państwowe spółki zaczną wywiązywać się ze swoich zadań wobec samorządu, Częstochowianek i Częstochowian.

                             Z poważaniem
                            Krzysztof Matyjaszczyk
                            Prezydent Miasta Częstochowy


Na zdjęciu - miejsce na skład węgla przy ul. Bugajskiej (wspomniane w liście), oczekujące na dostawy węgla po preferencyjnej cenie

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0142 seconds.