Z ostatniej chwili

Przebudowa stadionu Rakowa – drugi przetarg na II etap

2023-11-22 10:52:01 informacje
img

Miasto ponowiło przetarg na poprawę infrastruktury Centrum Piłki Nożnej na stadionie  Rakowa Częstochowa. To drugi etap rozbudowy obiektu przy ul. Limanowskiego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
Zakres prac w ramach tego etapu rozbudowy  został uzgodniony z klubem na etapie koncepcji i projektowania. Miasto już blisko półtora roku temu uzyskało prawomocne pozwolenie na budowę.  Inwestycja ma zapewnienie dofinansowanie z ubiegłorocznej (2022) edycji ministerialnego programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, który został rozstrzygnięty przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dopiero w obecnym roku.
Po pierwszym przetargu, który można było ogłosić po uzyskaniu zapewnienia ministerialnej dotacji, miasto było gotowe do podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Firma wycofała się jednak z realizacji zadania (wcześniej zrezygnowała też inna firma, która złożyła najniższą kwotowo ofertę).  
Z uwagi na te fakty przed ogłoszeniem drugiego przetargu miasto musiało wystąpić o zgodę na przesunięcie terminu wykorzystania środków ministerialnych.
Drugi etap modernizacji stadionu obejmuje m.in.:
– budowę zespołu boisk treningowych wraz niezbędną infrastrukturą – oświetlenie, system nawadniający ze zraszaczami, system odwadniający (drenaż) oraz system ogrzewania murawy,
– budowę budynku modułowego zaplecza sanitarnego i medycznego dla boisk treningowych,
– budowę budynku modułowego węzła cieplnego dla ogrzewania murawy,
– rozbudowę istniejącego dwukondygnacyjnego budynku klubowego o część regeneracyjno-rehabilitacyjną i sale treningowo-dydaktyczne wraz z remontem sali gimnastycznej i części istniejących pomieszczeń,
– nadbudowę budynku klubowego jednokondygnacyjnego o dodatkową kondygnację (część szkoleniowa z zapleczem socjalnym i sanitarnym) wraz z przebudową,
– rozbudowę przyłącza ciepłowniczego do celów ogrzewania boisk, sieci elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
– budowę przyłącza średniego napięcia wraz z dostawą stacji transformatorowej,
– zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą i ciągami komunikacyjnymi.
Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał na realizację zadania 16 miesięcy od daty podpisania umowy (nie później jednak niż do połowy 2025 r.).
Oferty w przetargu można składać do 7 grudnia. Ogłoszenie o przetargu jest dostępne na platformie Urzędu Zamówień Publicznych - e-zamówienia poprzez stronę BIP Częstochowa.

Zakres inwestycji w ramach etapu trzeciego, zaplanowany przez klub i objęty wnioskiem o dofinansowanie skierowanym przez miasto do Ministerstwa Sportu i Turystyki, obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę trybuny zachodniej oraz północnej, budowę boiska treningowego wraz z zapleczem, rozbudowę budynku szkoleniowego, zagospodarowanie terenu oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Wniosek miasta jest w ministerialnym systemie ciągle na etapie oceny, miasto nie ma zatem pewności uzyskania dofinansowania deklarowanego wcześniej przez przedstawicieli rządu.
Realizacja drugiego i trzeciego etapu przebudowy to perspektywa podniesienia kategorii stadionu Rakowa, a w efekcie uzyskanie możliwości rozgrywania na nim także spotkań grupowych w europejskich pucharach.


Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Page generated in 0.017 seconds.