Z ostatniej chwili

Przeciwko „mułom finansowym”

2022-08-16 11:36:37 informacje
img

Muły finansowe odgrywają kluczową rolę w cyklu przestępczym. Centrum INTERPOLu ds. Przestępczości Finansowej i Korupcji (IFCACC – INTERPOL’s Financial Crime and Anti – Corruption Centre) zainicjowało globalną kampanię uświadamiającą zjawisko ich wykorzystania do ułatwienia transferu aktywów przestępczych.
„Muły finansowe” to osoby rekrutowane przez przestępców, często nieświadomie, w celu transferu w ich imieniu środków pieniężnych, a w rezultacie prania nielegalnych dochodów.
W maju INTERPOL opublikował w ramach wsparcia operacyjnego i analitycznego dla krajów członkowskich tzw. Fioletową Notę, ostrzegającą o rosnącej aktywności rekruterów „mułów finansowych”, żądających później upoważnień do wykorzystywania osobistych kont zrekrutowanych osób, jako swoich własnych.
2-tygodniowa kampania jest prowadzona w mediach społecznościowych i będzie wspierana przez 34 kraje członkowskie.
Ma pokazać, jak zachować bezpieczeństwo i uniknąć włączenia w cykl przestępczy, poprzez wyjaśnienie:
-jak działają „muły finansowe”
-jak uniknąć stania się ofiarą schematu przestępczego
-ryzyk związanych z procederem funkcjonowania „mułów przestępczych”
W większości przypadków „muły finansowe” są rekrutowane w ramach szerszego schematu oszustwa, w celu uniknięcia wykrycia, także poprzez generowanie złożonego, wieloetapowego procesu transferu środków, utrudniającego identyfikację pierwotnej inicjacji przestępstwa.
Właśnie w ostatnich dniach osoba podejrzana o kierowanie grupą przestępczą, stosującą schemat oszustwa polegający na inicjowaniu romansów i wyłudzaniu w ten sposób środków finansowych (tzw. romance scam), została deportowana z Ghany do Japonii, by usłyszeć akt oskarżenia. Osoba ta jest podejrzana o wyłudzenie 400 mln jenów (3 mln USD) poprzez wykorzystywanie fałszywych profili kobiet i aplikacji randkowych. W ramach śledztwa wspieranego przez INTERPOL zatrzymano 15 dalszych członków grupy, z których wielu pełniło rolę „mułów finansowych”.
- Przestępcy wykorzystają wszelkie możliwości, by rekrutować „mułów finansowych”, ponieważ odgrywają oni ogromną rolę w ukrywaniu działalności przestępczej i w efekcie unikaniu zidentyfikowania przez organy ścigania - oświadczył Stephen Kavanagh, dyrektor wykonawczy INTERPOLu ds. Działań Policyjnych. - Schemat rekrutowania mułów może być realizowany pod pozorem zatrudnienia, nawiązania bliskich relacji, inwestycji bądź po prostu zwykłej przyjacielskiej pomocy. Ostatecznie jednak dokonanie transferu środków na prośbę osoby trzeciej, szczególnie poza granice kraju, jest bardzo ryzykownym przedsięwzięciem. „Muły finansowe”, świadomie bądź nie, pomagają utrzymać funkcjonowanie przestępczego schematu, dlatego muszą ponosić odpowiedzialność za swój czyn.
Kampanię zainicjował INTERPOL w ramach projektu TORAID, którego celem jest zwiększenie globalnego bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie zdolności organów ścigania do reagowania na szerokie spektrum przestępstw finansowych. Projekt jest finansowany przez rząd Japonii.

Page generated in 0.0163 seconds.