Z ostatniej chwili

Przeszłość buduje przyszłość – europejska współpraca

2022-05-06 13:34:04 informacje
img

Częstochowa będzie liderem międzynarodowego projektu, w którym doświadczenia historyczne mają służyć budowaniu europejskiej świadomości i przyszłości opartej na wspólnych wartościach. Partnerami będą szkoły w Częstochowie, Wilnie i Rezekne – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.      

Częstochowa otrzymała grant Komisji Europejskiej na realizację projektu „Przeszłość Buduje Przyszłość - Sąsiedzi Równych Praw” (The past builds the future – Neighbours of equal rights; skrótowo: PAST-B-FUTURE). Projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowego partnerstwa z Polskim Gimnazjum w Rezekne (Łotwa) i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa). 

W jego realizację zaangażowane będą częstochowskie szkoły: V Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 21 oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 28. Częstochowa pełni funkcję lidera projektu. Kwota grantu opiewa na 92,5 tys. euro (czyli aktualnie ok. 434 tys. zł). 

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu europejskiego „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”, w ramach komponentu Pamięć Europejska. Konkurs był otwarty dla podmiotów z całej Unii Europejskiej. 

„Przeszłość Buduje Przyszłość…” to projekt, który ma podnieść świadomość młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy dotyczącą wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego. Zakłada także upamiętnienie ofiar zbrodni rządów totalitarnych oraz przypomnienie przyczyn i skutków reżimów autorytarnych dla współczesnej historii Europy. Wiedza o wspólnej historii i dziedzictwie wartości ma zwiększyć zrozumienie dla idei, różnorodności i osiągnięć Unii Europejskiej oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

Temat ma szczególne znaczenie w kontekście obecnej sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę i pokazuje, jak istotny wpływ na teraźniejszość ma historyczna świadomość.   

Projekt adresowany jest głównie do uczniów szkół w nim uczestniczących, ale pośrednio swoim zasięgiem obejmie także władze szczebla lokalnego oraz lokalne społeczności. Wszystkie działania projektowe zostały zaplanowane tak, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

W czasie dwuletniego projektu każdy z partnerów będzie prowadzić działania edukacyjne. W szkołach odbywać się będą specjalne warsztaty i lekcje historii w formie dyskusji oraz wykładów, a także z wykorzystaniem form ekspresji artystycznej, w tym muzycznej i teatralnej. Na zakończenie uczniowie szkół uczestniczących w projekcie przygotują „kapsułę czasu” i memorandum upamiętniające tragiczne wydarzenia. 

Wspólnie zorganizowane zostaną międzynarodowe konferencje, seminaria i wizyty studyjne. Kluczowym elementem projektu ma być wystawa „Los dzieci w czasie wojny”, prezentowana we wszystkich miastach uczestniczących w projekcie. Wystawa zostanie przygotowana w 5 językach: litewskim, łotewskim, polskim, angielskim i hebrajskim. Powstanie także katalog ze zdjęciami z wystawy.

Przypomnijmy, że 1 maja obchodziliśmy 18. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta 

 

Page generated in 0.0219 seconds.