Z ostatniej chwili

Przetarg na usunięcie groźnych odpadów

2023-08-07 12:09:32 informacje
img

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłosiło w imieniu Miasta przetarg na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska przy uli. Filomatów.

Wykonawca będzie miał czas na usunięcie wszystkich odpadów do końca 2025 r. Z uwagi na dużą ilość odpadów (szacunkowo 6 tys. ton) i limity ich przyjmowania do utylizacji proces ten będzie realizowany etapami – ma się zacząć jeszcze w tym roku. Do końca 2023 r. wykonawca zobowiązany będzie usunąć z hali magazynowej, przetransportować i poddać procesowi unieszkodliwienia co najmniej 200 ton odpadów niebezpiecznych, a w przyszłym roku co najmniej 2,5 tys. ton. Pozostała część ma być zutylizowana w trzecim roku działania. 

Do obowiązków Wykonawcy należy podjęcie wszystkich czynności niezbędnych do załadunku, transportu i unieszkodliwienia w procesie ostatecznym odpadów nielegalnie zgromadzonych i magazynowanych na terenie nieruchomości przy ul. Filomatów 28. Oczywiście wszystko przy odpowiednim zabezpieczeniu terenu i samego przewozu. 

Teren prywatnych hal magazynowych, gdzie znajdują się te odpady, jest monitorowany i patrolowany. Poprawiona została widoczność, aby wykluczyć możliwość działań zagrażających bezpieczeństwu, a związanych z tym nielegalnym składowiskiem. Na teren hal jest zakaz wstępu, w razie potrzeby interweniują Straż Miejska i Policja.

Trzeba liczyć, że koszt usunięcia tych odpadów będzie ogromny. Częstochowie udało się w tym roku uzyskać promesy dotacji najpierw z Narodowego, a później Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w kwocie 37,7 mln zł, co ma pokryć do 55% szacowanych kosztów przedsięwzięcia. Miasto starało się o środki zewnętrzne, kiedy tylko ogłoszony został w zeszłym roku program dotacyjny na ten cel.

Szczegóły związane z procedurą przetargową na stronie CzPK.

Fot. BIuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0168 seconds.