Z ostatniej chwili

Przetarg na wiadukt 1 Maja – Krakowska

2023-01-11 12:31:55 informacje
img

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie szuka wykonawcy, który wybuduje połączenie komunikacyjne ulic 1 Maja i Krakowskiej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

To kolejna strategiczna dla miasta inwestycja drogowa, dzięki której zostanie odciążony ruch w śródmieściu. Połączenie „zdejmie" część strumienia pojazdów z al. Wolności oraz al. NMP i korzystnie skomunikuje dzielnice Częstochowy z pominięciem ścisłego centrum.

Inwestycja obejmie odcinek o długości niemal 1200 m. Nad torami kolejowymi powstanie wiadukt drogowy. Nową drogę uzupełnią na całym odcinku ciągi piesze i rowerowe. Powstaną też ekrany akustyczne.

W związku z tym przedsięwzięciem konieczne będzie wyburzenie dwóch budynków, w tym jednego mieszkalnego. Ponadto w ramach prac zaplanowano przebudowę ronda Mickiewicza oraz skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. ks. Wróblewskiego.

Miasto ma zagwarantowane na ten cel blisko 60 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu - Polski Ład. Pozostała część ma stanowić wkład własny. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono ponad 67 mln zł w rozbiciu na lata 2024-2025.

Po wygranym przetargu wykonawca będzie miał 26 miesięcy (od dnia zawarcia umowy) na przeprowadzenie wszystkich robót budowlanych.

MZD czeka na oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami do 6 lutego. 

Ilustracja: Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.