Z ostatniej chwili

Przy ulicy Zdrowej powstanie nowe boisko

2022-06-10 12:58:47 informacje
img

Miasto ogłosiło przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zdrowej 32. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie musiał zakończyć wszystkie niezbędne prace do 30 października – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Inwestycja obejmie usunięcie kolidujących drzew, wykonanie drobnych prac rozbiórkowych oraz robót ziemnych. Wykonawca zobowiąże się także do osadzenia w stopach fundamentowych elementów kotwiących wyposażenie sportowe, do wykonania nawierzchni sportowej, montażu elementów małej architektury oraz piłkochwytu i ogrodzenia boiska od strony północnej. Na koniec przyległy teren zostanie wyrównany i oczyszczony, zieleń nasadzona, a trawniki odtworzone.  

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 28 czerwca  (do godz. 8.30) za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP oraz w miniPortalu. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.023 seconds.