Z ostatniej chwili

Przystąpienie do sporządzenia planu Częstochówka-Parkitka

2021-03-16 10:59:17 informacje
img

18 lutego Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Ma on powierzchnię około 2,7 ha, na którą w większości składają się nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność osób prywatnych.

W granicach tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty w 2000 roku, ustalający zasady zagospodarowania dla realizacji dzielnicowego ośrodka usługowego.

Obowiązujący dokument kierunkowy, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, wskazuje jako dominujący kierunek przeznaczenia tego obszaru: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

Opracowanie planu ma umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, co doprowadzi do spójności z dokumentem kierunkowym, a jednocześnie jest zgodne z oczekiwaniem właścicieli nieruchomości, wyrażonym w złożonych wnioskach.

Projekt planu zostanie opracowany przez zespół Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2021 r.

 

Page generated in 0.0138 seconds.