Z ostatniej chwili

Rodzinne ogrody działkowe ze wsparciem

2021-11-30 13:04:03 informacje
img

Miasto w ramach kontynuacji „Programu poprawy infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych”  kolejny raz dofinansowało inwestycje w obiekty działkowe. W tym roku z kwoty 100 tys. zł skorzystało 18 ROD-ów – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Dzięki programowi w 2021 r. zmodernizowano 5 Domów Działkowca, wyremontowano ogrodzenia i bramy w 7 punktach. W 3 ogrodach działkowych zmodernizowano drogi wewnętrzne i parking oraz zainwestowano w sieci zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną. 

- Przez 6 lat trwania programu dofinansowaliśmy za kwotę 625 tys. zł ponad 70 różnorodnych inwestycji w większości z 36 Rodzinnych Ogrodów Działkowych istniejących na terenie miasta. Dotacje poprawiły warunki zarówno użytkowania działek, jak i działania Zarządów ROD-ów - podsumował prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.    

_______

 

Zgodnie z ustawą o ogrodach działkowych stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące rodzinne ogrody działkowe (ROD) na obszarze gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu gminy, z zastosowaniem odpowiednich przepisów ustawy o finansach publicznych. Dotacja może być przeznaczona szczególnie na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków korzystania z ROD lub zwiększy ich dostępność dla lokalnej społeczności.

Uchwalony przez Radę Miasta program określa cele, zasady i kryteria udzielania oraz rozliczania dotacji służących poprawie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych na lata 2019-2021. Był kontynuacją programu dotacyjnego na lata 2016-2018. 

Dotacja może zostać udzielona, jeśli rodzinny ogród działkowy znajduje się na terenie miasta, nie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę, a także gdy jej stan techniczny jest zły oraz gdy istnieje społeczne zapotrzebowanie na utrzymanie rodzinnych działek. Dofinansowanie może dotyczyć inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków, drogami dojazdowymi, budową lub remontem ogrodzeń i budynków czy usuwaniem azbestu. Beneficjenci dotacji będą realizować inwestycje w granicach danego ogrodu działkowego, a Urząd Miasta – poza jego granicami. Dotacja może wynieść do 80% nakładów na inwestycję.

Zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na okres 3 lat (2019 – 2021). Każdego roku na jego realizację zabezpiecza się 100 tys. zł.

Page generated in 0.0203 seconds.