Z ostatniej chwili

Sprawdź, czy doświadczasz przemocy

2022-11-29 12:16:59 informacje
img

W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć". Zaprezentowano również Przemocometr i spot „Zmierz się z tym” – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

– Kampania rusza każdego roku 25 listopada, czyli podczas Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, z kolei 10 grudnia przypada Dzień Praw Człowieka. W tym czasie, tradycyjnie już, w Częstochowie intensyfikujemy działania, których celem jest wsparcie osób doświadczających przemocy – mówił na konferencji prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

– Wciąż statystyki są niepokojące, jeśli chodzi o przemoc. Musimy się mierzyć z tym i nie chodzi tylko o osoby z założoną Niebieską Kartą. Trzeba mówić o zjawisku przemocy, a teraz dostaliśmy narzędzie, które to ułatwia. Pytania, które stawiamy sobie dzięki przemocometrowi, dają do myślenia – powiedziała Agata Wierny, pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. równych szans, która do udziału w kampanii zaprosiła przedstawicielki organizacji z Wrocławia realizujących projekt Przemocometr.

O wykorzystaniu i funkcji tego projektu mówiła Ewa Aplas ze Stowarzyszenia „Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu”: – Dzięki dość prostej linijce z osią opisującą zachowania partnera promujemy prawidłowe relacje w związku. Nie można skupiać się tylko na tym, co złe. Poza tym przemoc to zachowanie, a nie płeć. Dotyczy także mężczyzn. Przemocometr pozwala na identyfikację problemów w związku, pobudza do dyskusji o nieprawidłowych zachowaniach, dzięki niemu uczymy się budowania i stawiania granic.

W ramach współpracy zostały przygotowane plakaty, ulotki oraz Przemocometry (w formie zakładki), których celem jest edukowanie, czym jest przemoc, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Materiały te będą dystrybuowane w Częstochowie. Ponadto 9 grudnia odbędą się warsztaty, na których będzie można się nauczyć i przećwiczyć, jak asertywnie stawiać granice w relacjach.

O tegorocznych działaniach w ramach kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć" prowadzonych przez miejskie instytucje opowiadały: Ewa Lichterowicz, dyrektorka Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, Małgorzata Mruszczyk, dyrektorka MOPS i Barbara Pamuła-Wesołek, kierowniczka referatu przeciwdziałania uzależnieniom UM.

Poniżej zestawienie:

* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 

Będą prowadzone konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób dotkniętych przemocą, osób stosujących przemoc, świadków przemocy oraz osób, które w swojej pracy spotykają się z problemem przemocy w rodzinie (kuratorzy, policja, pracownicy ochrony zdrowia, przedstawiciele oświaty). W ramach konsultacji udzielane będą informacje dotyczące realizacji procedury „Niebieska Karta” prowadzonej w rodzinie dotkniętej problemem przemocy. Udzielane będą również informacje dotyczące form pomocy i wsparcia. 

Od 25 listopada do 10 grudnia (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.00, piątek 7.30-15.00) można skorzystać z kontaktu telefonicznego – tel. 34 311 70 52, 34 311 70 53 lub osobistego w siedzibie MOPS przy ul. Kopernika 4.

Wychodząc naprzeciw osobom pracującym, Ośrodek proponuje konsultacje również w poszczególne dni w godzinach popołudniowych: 

28.11.2022 r. - 15.30-18.30,

29.11.2022 r. - 16.00-19.00,

30.11.2022 r. - 15.30-18.30, 

05.12.2022 r. - 15.30-18.30,

06.12.2022 r. - 16.00-19.00, 

07.12.2022 r. - 15.30-18.30, 

Konsultacje te odbędą się również w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą.

* Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej 

5 grudnia w kawiarni Fit Cake (al. NMP 49) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla kobiet „Kilka słów o przemocy i pomocy”, bezpłatne dla mieszkanek Częstochowy. Zostaną tam poruszone zagadnienia związane z psychologicznymi i prawnymi aspektami zjawiska przemocy (formy, ryzyko, jak rozpoznać, jak reagować, gdzie szukać pomocy). Wykład poprowadzą psycholog Dominika Miedzińska-Golczyk i adwokat Magdalena Długosz-Kowalska. Obowiązują zapisy poprzez fb/messenger pani Dominiki.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0148 seconds.