Z ostatniej chwili

Strategiczny plan mobilności w Subregionie Północnym

2021-05-27 14:38:18 informacje
img

Na ostatniej sesji częstochowscy radni podjęli uchwałę o  opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Częstochowy i Subregionu Północnego (ang. Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP). Dokument ma być odpowiedzią na potrzeby komunikacji zbiorowej w mieście i regionie.
Stworzenie takiego planu to propozycja rozwiązania problemów w komunikacji zbiorowej związanych ze znaczącym ograniczeniem działalności PKS Częstochowa. Jak wynika z uzasadnienia uchwały, „ze względu na strukturę funkcjonalno-przestrzenną województwa śląskiego oraz powiązania z otaczającymi terenami, w tym codzienne dojazdy, wskazane jest objęcie planem zakresu terytorialnego nie tylko miasta Częstochowy, ale również całego obszaru Subregionu Północnego”.
SUMP będzie sporządzony na podstawie obowiązujących polityk, dokumentów oraz wytycznych wszystkich szczebli – europejskich, krajowych, regionalnych, lokalnych i miejskich. Opracowanie ma być odpowiedzią na takie niedogodności jak: natężenie ruchu drogowego, hałas czy emisja spalin.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0167 seconds.