Z ostatniej chwili

Strefa empatii pomoże dzieciom i młodzieży zostawić pandemię za sobą

2021-05-07 13:50:01 informacje
img

Odbudować relacje z koleżankami i kolegami, przestawić się ze zdalnej nauki na ciekawsze, bogatsze i ze wszech miar lepsze doświadczenie dzielenia szkolnego życia z innymi – do tego mają się przyczynić nowe warsztaty miejskiego projektu „Strefa empatii”. Na długo przed pandemią projekt służył m.in. edukacji antydyskryminacyjnej. Teraz pomoże ograniczyć skutki okresu izolacji społecznej wśród bardzo młodych ludzi - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Pandemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. Fundacja „Szkoła z klasą” – zajmująca się m.in. wspieraniem szkoły otwartej i zaangażowanej w rozwiązywanie problemów społecznych – przeprowadziła badanie dotyczące kondycji psychicznej młodych ludzi. Wynika z niego, że w czasie pandemii przybyło dzieci sygnalizujących wyraźne obniżenie nastroju czy lęki. A wymuszone zdalnym trybem nauki spędzanie wielu godzin dziennie przy komputerach czy urządzeniach mobilnych pogłębiło zjawisko uzależnienia dzieci od tych technologii. Na to zwracali też uwagę nauczyciele.
Nauka zdalna – a jej okres w Polsce należał do rekordowo długich na tle Europy – oznaczała również wydłużający się brak kontaktów rówieśniczych, nawet jeśli na pewnych etapach był on łagodzony np. zajęciami w bardzo małych grupach podczas ferii czy umożliwieniem dzieciom przebywania na zewnątrz bez bezpośredniego nadzoru dorosłych. Do tego doszedł ogólny klimat zagrożenia, płynące zewsząd doniesienia o śmiertelnie niebezpiecznej chorobie, a wraz z nimi niepokój o zdrowie i życie najbliższych – rodzeństwa czy rodziców. Dzieci zmagające się z niską samooceną bądź wcześniejszymi trudnościami w domowych relacjach doświadczyły okresu nauki zdalnej w sposób jeszcze bardziej dotkliwy. Ich nauczyciele z kolei – sami próbujący sprostać wyzwaniom prowadzenia lekcji przez internet,  zmuszeni do przyspieszonego nabywania licznych, nowych kompetencji –  mieli bardzo ograniczone szanse rozpoznania budzących niepokój sygnałów ze strony swoich uczennic i uczniów, a także ograniczone możliwości podjęcia ewentualnej interwencji.  
Dlatego w Częstochowie, w ramach prowadzonego od kilku lat w szkołach projektu „Strefa empatii” powstał pomysł nowych, pilotażowych warsztatów dla młodzieży. Wcześniej działania projektu dotyczyły zwłaszcza  zapobiegania dyskryminacji, mowie nienawiści czy przemocy. Teraz zostanie on uzupełniony o warsztaty budowania i pogłębiania dobrych relacji, integracji z rówieśnikami po wielu dniach przesiedzianych nieraz od rana do wieczora w domu. Ma pomóc też w empatycznym funkcjonowaniu w grupie.
Warsztaty będą prowadzone metodą 
„Points of You”, co brzmi bardzo podobnie do „points of view” („punkty widzenia”). Podejście to bazuje na założeniu, że  ludzie, przedmioty, sytuacje, sprawy większe i mniejsze  dostępne są z niezliczonych punktów widzenia, a wyzwaniem jest spojrzenie na nie z takiego punktu, który wcześniej był poza naszym zasięgiem. Zmiana – według praktyków tej metody – niemal zawsze zaczyna się, gdy człowiek gotów jest zaryzykować i spojrzeć na sprawy z nowej perspektywy.
Warsztaty „Strefy empatii”  pod hasłem „Zobaczmy się na nowo”  odbędą się od 1 do 11 czerwca, będą kierowane do młodzieży I klas szkół średnich. Czas trwania to dwie jednostki lekcyjne (1,5 godziny). Poprowadzi je Agata Wierny – certyfikowana trenerka, pełnomocniczka Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans, kierowniczka Referatu Dialogu i Praw Człowieka w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta.
W planach są też służące reintegracji społecznej warsztaty dla uczennic i uczniów szkół podstawowych – zorganizowane będą po specjalnych szkoleniach dla kadry pedagogicznej pracującej w tych szkołach.  
Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem warsztatów w swoich siedzibach mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 34 370 74 97 lub przesyłać zgłoszenia mejlowe na adres amasiak@czestochowa.um.gov.pl

Page generated in 0.0165 seconds.