Z ostatniej chwili

Światowy Dzień FAS

2022-09-13 10:48:18 informacje
img

W ramach obchodów Światowego Dnia FAS odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miasta spotkanie edukacyjne z młodzieżą szkół ponadpodstawowych – informuje Biuro Prasowe magistratu. 

Spotkanie, które odbyło się 9 września, miało uzmysłowić młodzieży, jak negatywne w skutkach jest picie alkoholu przez kobiety w ciąży.

Uczestniczki i uczestnicy mieli okazję wziąć udział w prelekcji oraz obejrzeć projekcję filmu dotyczącą problemu FASD. 

Organizatami wydarzenia byli Wydział Polityki Społecznej UM Częstochowy oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. 

Światowy Dzień FAS przypada 9 września. Dziewiątki w dacie mają wydźwięk symboliczny i odnoszą się do liczby miesięcy, przez które nienarodzone dziecko powinno być chronione od wszelkich zagrożeń zewnętrznych. Dzień ten ma uświadomić przyszłym rodzicom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jak również zwrócić uwagę całemu społeczeństwu na występowanie problemu spożywania alkoholu.

FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) i FASD (Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu) to różnorodne nieprawidłowości zachodzące w procesie rozwoju dziecka w okresie płodowym, będące następstwem spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Charakteryzuje się fizycznym i umysłowym zaburzeniami wrodzonymi spowodowanymi piciem alkoholu przez ciężarną matkę. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka, które wymaga wówczas specjalistycznej diagnozy oraz wsparcia medycznego i środowiskowego.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.