Z ostatniej chwili

Święto Mam i 150 lat KGW

2016-06-01 12:38:54 informacje
img

Uroczystości dedykowane Mamom mieszkającym w Olsztynie oraz członkiniom lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich w poniedziałek 30 maja odbyły się w olsztyńskiej remizie - informuje Monika Kosielak, kierownik Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Gminy Olsztyn.
Dla szerokiej publiczności wystąpił Zespół Wokalno-Taneczny „Wesołe Nutki” z Gminnego Przedszkola w Olsztynie, przygotowany przez Iwonę Wilk-Karaśkiewicz i Edytę Hadryś. Zaprezentowały się także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Olsztynie. Specjalnie przygotowany program przedstawiła grupa recytatorsko-wokalna przygotowana przez wicedyrektor szkoły Elżbietę Kisiel. Lokalne tradycje zaprezentowały dzieci z Koła Regionalnego działającego w Szkole pod kierunkiem Małgorzaty Ślęzak i Elżbiety Tomalskiej.
Były życzenia złożone Mamom przez Bernadettę Niemczyk, przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady KGW oraz wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego. Szczególnie wyróżniono Anielę Prysak z Biskupic - mamę dwanaściorga dzieci oraz Agnieszkę Piotrowską z biura RZKiOR w Częstochowie. Obie Panie zostały odznaczone "Orderem Serca Matkom Wsi". "Odznakę za Zasługi dla Kółek Rolniczych" otrzymały panie: Anna Nowińska i Alicja Szwedzińska.
Goście mieli okazję zobaczyć specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną podsumowującą działalność Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce i gminie Olsztyn. Wysłuchali także melodii ludowych w wykonaniu Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Olsztynie. Podczas uroczystości podziękowano także byłym przewodniczącym KGW Olsztyn, Paniom: Zdzisławie Stali i Janinie Kosielak.
Był także czas życzeń, gratulacji, kwiatów i prezentów składanych na ręce przewodniczącej dla Wszystkich Członkiń oraz dla samej Bernadetty Niemczyk z okazji 45. rocznicy sprawowania funkcji przewodniczącej KGW w Olsztynie.
Wśród licznych gości w uroczystościach uczestniczyli m.in.: senator Ryszard Majer, poseł Szymon Giżyński, dyrektor ARMiR w Częstochowie Konrad Jarzyński, dyrektor i wicedyrektorzy KRUS Piotr Dobosz, Irena Łaba i Małgorzata Niemczyk, wiceprzewodniczący Rady Sejmiku Woj. Śląskiego Stanisław Gmitruk, wicestarosta i członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Henryk Kasiura i Krzysztof Smela, dyrektor ŚODR w Częstochowie Grzegorz Boski, prezes Stowarzyszenia "Dar Serca" Anna Ogłaza, dyrektor RZKiOR Ireneusz Blukacz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Małgorzata Majer, dyrektorzy ośrodków kultury oraz delegacje KGW z regionu.
Zwieńczeniem całości był tort ufundowany przez wójta Tomasz Kucharskiego.
Po części oficjalnej uczestnicy wznieśli toast za wszystkie Mamy i Gospodynie oraz  skorzystali z zaproszenia na poczęstunek.
Przy ludowych przyśpiewkach i akompaniamencie Walentego Mazura z zespołem goście bawili się do późnych godzin wieczornych.
Wydarzenie zorganizowały Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Olsztyna dzięki licznym sponsorom (w tym: Starostwu Powiatowemu w Częstochowie, ARiMR w Częstochowie i Wspólnocie Gruntowej Olsztyna) oraz z funduszu sołeckiego Olsztyna i środków pozyskanych w ramach konkursu organizowanego przez Gminę Olsztyn dla organizacji pozarządowych.

Page generated in 0.0188 seconds.