Z ostatniej chwili

Szkoła Patriotów w Jaworzniku

2023-12-05 11:59:44 informacje
img

Na gali w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, Szkoła Podstawowa w Jaworzniku została uhonorowana zaszczytnym tytułem „SZKOŁY PATRIOTÓW” (27.11). – Wydarzenie było zakończeniem działań realizowanych w szkole w ramach Wojewódzkiego Projektu „Szkoła/Przedszkole Patriotów” trwającego od kwietnia do października – informuje Małgorzata Musialik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzniku, która w trakcie sesji Rady Miejskiej w Żarkach (30.11) opowiadała o wyróżnieniu.

W projekcie wzięło udział 222 placówek. Certyfikatem kapituła uhonorowała 147 szkół oraz 37 przedszkoli w województwie śląskim. Spośród nagrodzonych szkół tylko 21 dostało specjalne wyróżnienie za szczególne przygotowanie projektu i zostało zaproszonych, wraz z pocztem sztandarowym na uroczystość wręczenia certyfikatów. Wśród tych wyróżnionych znalazła się też jaworznicka podstawówka. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku, tak jak inne nagrodzone placówki, została wpisana do specjalnego rejestru, co daje nam możliwość posługiwać się nadanym tytułem w czasie uroczystości o charakterze oficjalnym. Chorąży pocztu sztandarowego, każdej z wyróżnionych szkół otrzymał reprezentacyjny bandolier sztandarowy z napisem „SZKOŁA PATRIOTÓW” przeznaczony do zakładania podczas ważnych uroczystości. Do certyfikatu dołączono również ziarno niepodległości – specjalną odmianę fasoli, która ma na sobie wzór przypominający orła.

 

Źró­dło tek­stu i zdjęć: Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Jana Pawła II w Ja­worz­ni­ku

Page generated in 0.018 seconds.