Z ostatniej chwili

Szkolne termomodernizacje w „Traugucie” i „Norwidzie”

2022-07-08 09:49:26 informacje
img

Inwestycje w „Norwidzie” i „Traugucie” mają się zakończyć w tym roku. Kosztują łącznie ponad 8 mln zł, a wartość prac termomodernizacyjnych prowadzonych obecnie w miejskich placówkach oświatowych to 32,5 mln zł - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.         
Obecny stan zaawansowania prac w IX LO im. Norwida to ok. 60%. Zakres robót obejmuje: wykonanie dociepleń i izolacji ścian fundamentowych, dociepleń i tynków elewacyjnych ścian zewnętrznych wraz z wymianą rynien i rur spustowych, realizację docieplenia i pokrycia dachów. W ramach inwestycji zostanie częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa elewacyjna wraz z parapetami, powstanie też nowe wejście główne do budynku. Realizowane są także wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, remont instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej.
Inwestycja ma być zakończona do połowy października. Jej wykonawcą jest firma Wiecha ze Słowika, a nadzór inwestorski pełni Biuro Inżynierskie z Częstochowy. Zadanie kosztuje prawie 3 mln zł i jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Termomodernizacja II LO im. R. Traugutta jest z kolei współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szeroko zakrojone prace obejmują ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację systemu grzewczego – wymianę instalacji c.o., ocieplenie stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych i oświetlenia na energooszczędne. Przy okazji wszystkich robót termomodernizacyjnych realizowane są również prace naprawcze i remontowe, w tym: wykonanie wypraw elewacyjnych, wymiana obróbek blacharskich, montaż parapetów, rynien i rur spustowych, czyszczenie i malowanie krat w oknach. W ramach inwestycji m.in. zadaszone zostanie także wejście główne, powstaną nowe kominki wentylacyjne, ogniomury na dachu czy murek schodów do piwnicy. Powstanie napis z nazwą szkoły z liter przestrzennych z podświetleniem ledowym na elewacji frontowej, wykonane będą roboty związane z nawierzchniami pieszo-jezdnymi oraz wejściami bocznymi do budynku - w tym nowe schody wejściowe (główne i boczne). Remont przejdzie instalacja elektryczna i odgromowa.
Całkowita wartość prac po przetargu to blisko 5,1 mln zł (w tym 3,2 mln zł dofinansowania unijnego). Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2022 r., przy czym prace w ostatnich miesiącach nie powinny w istotny sposób zakłócać funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym (podobne założenie jest także w „Norwidzie”). Wykonawcą zadania jest firma Dziedzicki z Konopisk, a inżynierem kontraktu - WZIR z Częstochowy.

W Częstochowie realizowane są obecnie w placówkach oświatowych inwestycje termomodernizacyjne łącznej wartości blisko 32,5 mln zł (z dofinansowaniem unijnym oraz z programów administracji rządowej).
Oprócz prac w II i IX LO (te inwestycje wizytował prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk) miejskie zadania trwają obecnie także w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Miejskim Przedszkolu nr 9, Szkołach Podstawowych nr 22, 36 i 42, VIII Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym oraz Technicznych Zakładach Naukowych.

Fot. Łukasz Kolewiński /UM

Page generated in 0.0135 seconds.