Z ostatniej chwili

Szkoły z Częstochowy i Berdyczowa będą współpracować

2021-10-28 12:04:23 informacje
img

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy szkół było głównym celem niedawnego wyjazdu przedstawicieli częstochowskiego samorządu i szkół do ukraińskiego Berdyczowa – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Nie była to pierwsza w tym roku wizyta delegacji samorządu Częstochowy w Berdyczowie – poprzednia odbyła się już między 24 i 28 czerwca. Zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak i naczelnik Wydziału Edukacji UM Rafał Piotrowski spotkali się wówczas z merem oraz reprezentantami tamtejszych władz przy okazji Dni Berdyczowa i Dni Kultury Polskiej. Wtedy też narodziła się idea nawiązania ścisłej współpracy między oboma miastami – ze szczególnym uwzględnieniem sfer edukacji, spraw społecznych i samorządu. 

Między 18 a 21 października doszło do kolejnej wizyty delegacji częstochowskiego samorządu oraz placówek oświatowych w Berdyczowie, tym razem głównie poświęconej podpisaniu porozumień o współpracy szkół. I tak Zespół Szkół Ekonomicznych (reprezentowany przez dyrektora Macieja Trzmiela) podpisał porozumienie z berdyczowskim Liceum nr 15 (dyrektor Wanda Iwaniuk), Szkoła Podstawowa nr 24 im. J.M. Szancera (dyrektor Joanna Zasępa) będzie współpracować z Miejskim Gimnazjum Humanistycznym nr 2 w Berdyczowie (dyrektor Irina Tołoczko); nasze Miejskie Przedszkole nr 37 (dyrektor Anna Lis) nawiązało współpracę z Przedszkolnym Zakładem Wychowawczym (dyrektor Olena Kosakowska). 

Osobny list intencyjny w sprawie współpracy miast podpisali zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak i mer  Berdyczowa Serhij Orliuk. Przy podpisywaniu umowy obecny był też naczelnik miejskiego Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski.

Dla władz Berdyczowa podpisanie listu było istotnym wydarzeniem, o czym świadczyła obecność na uroczystości wszystkich najważniejszych miejskich urzędników, miejscowych przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji kulturalnych, duchowieństwa, Związku Polaków Ukrainy, a także wicekonsula Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Bartosza Szeligi. 

Przedmiotem porozumień podpisanych przez szkoły jest ich długoterminowa współpraca w zakresie międzynarodowej wymiany – na zasadach równości, wzajemnego szacunku i zaufania – oraz zapoznanie szkół zaangażowanych w tę współpracę z kulturą obu narodów, życiem społecznym i kulturalnym czy procesami edukacyjnymi w obu państwach. 

Mer Berdyczowa podziękował przedstawicielom Częstochowy za pierwsze kroki w tej współpracy, zaznaczając, że dla obu miast ważne jest budowanie partnerstwa i przyjaźni między narodami polskim i ukraińskim. Ryszard Stefaniak zapowiedział z kolei, że aby podkreślić ścisły związek między obu krajami i miastami, polska i ukraińska młodzież już w najbliższych miesiącach weźmie udział we wspólnym projekcie edukacyjno-kulturalnym „Matka Trzech Narodów”. Będzie on poświęcony kultowi religijnemu, który w Polsce, na Ukrainie, a także na Litwie ma bardzo zbliżony status i rolę – kultowi Matki Bożej Jasnogórskiej – Królowej Korony Polskiej, Matki Bożej Ostrobramskiej – Patronki Kresów i Matki Bożej Berdyczowskiej – Patronki Ukrainy.  

Podczas spotkania w siedzibie tamtejszego samorządu prezes Polskiego Radia Berdyczów Jerzy Sokalski – zarazem członek Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy – w uznaniu jego zasług dla krzewienia patriotyzmu, pielęgnowania kultury i tożsamości polskiej oraz troski o ,,Małą Ojczyznę – Miasto Berdyczów” został uhonorowany Odznaką Jubileuszową „100 lat Niepodległości Polski”. Już po wizycie częstochowskiej delegacji przesłał Ryszardowi Stefaniakowi list, w którym napisał o tym wyróżnieniu: ,,Jest to bardzo ważna i cenna nagroda, która zobowiązuje mnie, jako wnuka represjonowanego Polaka, do jeszcze aktywniejszej działalności na niwie odrodzenia polskości na Kresach”.

Polska delegacja spotkała się z niezwykle serdecznym przyjęciem. W ramach wizyty odwiedziła zaprzyjaźnione szkoły i placówki kulturalne – Teatr Miejski i Dom Kultury. Uczestniczyła również we mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej, gdzie – zgodnie z polską tradycją – złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ukraińskich żołnierzy poległych w antyterrorystycznej operacji na wschodzie Ukrainy. 

Częstochowska delegacja spotkała się z polską młodzieżą, zwiedziła też Muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego – urodzonego właśnie w Berdyczowie wielkiego twórcy światowej literatury. Polskim dzieciom i ukraińskim uczniom oraz zaproszonym do współpracy placówkom przekazała pomoc materialną: przybory szkolne, materiały piśmiennicze, sprzęt elektroniczny i słodycze – ufundowaną przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy”, którego przedstawiciele także uczestniczyli w delegacji. 

Przed Teatrem Miejskim włodarze obu miast wraz z członkami polskiej delegacji zasadzili ,,Dąb Przyjaźni” – ma stać się trwałym symbolem przyjacielskich, partnerskich więzi między Częstochową a Berdyczowem.  

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0151 seconds.