Z ostatniej chwili

Tak zagłosowaliśmy w 8. edycji Budżetu Obywatelskiego

2021-10-05 14:15:42 informacje
img

Zadania służące miejskiemu ekosystemowi, bezpłatna pomoc psychoterapeutyczna – m.in. na takie pomysły postawiło ponad 20 tys. głosujących. Ich decyzją do realizacji w przyszłym roku pójdą w sumie 142 propozycje – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Głosowanie w 8. edycji Budżetu Obywatelskiego odbyło się między 10 a 30 września, w całości na przeznaczonej do tego platformie online. Idea BO jest prosta, bardzo demokratyczna i potencjalnie włączająca w proces decyzyjny maksymalną liczbę mieszkanek i mieszkańców: oni sami zgłaszają pomysły, co miasto powinno w ich otoczeniu zmienić, zbudować bądź zorganizować. Po tym, jak pomysły te pomyślnie przechodzą formalną, urzędową weryfikację, są poddawane pod głosowanie. 

W tym roku można było wybierać spośród 410 projektów zadań. W głosowaniu wzięło udział ponad 20,5 tysiąca osób,. Zdecydowały, że w przyszłym roku zostaną zrealizowane 142 projekty – 7 ogólnomiejskich i 135 dzielnicowych.
– Do tej pory w Częstochowie wykonano łącznie  już ponad 700 zadań z Budżetu Obywatelskiego za łączną kwotę ponad 55 mln  zł – podsumowuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. –  Po tegorocznym głosowaniu cieszy mnie szczególnie zwycięstwo pomysłów z obszaru ekologii, które są jak najbardziej w duchu miejskiego programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”. A mieszkającym w dzielnicy Kiedrzyn szczególnie dziękuję za najaktywniejszy udział w głosowaniu! 

Istotnie – mieszkanki i mieszkańcy Kiedrzyna kolejny raz najchętniej „odliczali się” na internetowej platformie. A wśród tegorocznych zadań bardzo mocno trzymały się te dotyczące ekologii, dbałości o czyste powietrze i zieleni –  werdyktem głosujących w 12 dzielnicach powstaną np. zielone ściany antysmogowe; będą także sadzone drzewa i krzewy. 

Wśród zadań ogólnomiejskich warto wspomnieć o „Rozbudowie z nadbudową i przebudową budynku zaplecza sportowo-socjalnego” na obiekcie MOSiR użytkowanym przez Skrę Częstochowa przy ul. Loretańskiej (szacowany koszt niemal 1 mln 200 tys. zł). Zwierzaki – podobnie jak w poprzednich latach – zyskują dzięki BO – na modernizację pawilonu B schroniska przy ul. Gilowej oraz zakup specjalistycznego pojazdu dla tej placówki pójdzie szacunkowa kwota 415 tys. zł. Odnowiony zostanie dziedziniec liceum im. Norwida (szacunkowy koszt – 215,5 tys. zł). Z mniej typowych, zwycięskich zadań warto wspomnieć o budowie kreatywnej strefy gier przy SP nr 1 (160 tys. zł).  

Już na ubiegłorocznym BO odcisnęła się rzeczywistość czasów pandemii, a jednym ze zrealizowanych zadań był zakup 5 respiratorów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego. Teraz także pojawiły się zadania będące niejako odpowiedzią na wynikłe z pandemii potrzeby i wyzwania – jednym ze zwycięskich jest program bezpłatnego wsparcia psychoterapeutycznego dla częstochowianek i częstochowian pod hasłem „Zatrzymać depresję” (270 tys. zł). To zapewne pokłosie długiego okresu izolacji społecznej, rozluźnienia kontaktów międzyludzkich, ale i świadectwo, że dostrzegamy wynikłe z pandemii negatywne zjawiska społeczne i chcemy zainwestować w ich łagodzenie. 

Wśród ciekawszych zadań z dzielnic są m.in.  radarowy wyświetlacz prędkości przy ul. Powstańców Warszawy (Dźbów) czy fotobudki – jako ochrona przed nielegalnymi wysypiskami śmieci (Stradom). Ale są i – jak zwykle – drobne remonty, nowe place zabaw, parkingi, zakupy książkowych nowości dla dzielnicowych filii Biblioteki Publicznej, zajęcia sportowe dla najmłodszych, sąsiedzkie, integracyjne imprezy…  W dzielnicach też pamiętano o zwierzakach – ponownie z BO zostanie sfinansowana darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów. 

Za największą aktywność reguły BO przewidują „bonus” dla danej dzielnicy – w postaci niewykorzystanych pieniędzy  zarówno ogólnomiejskich, jak i puli dzielnicowych. Tym razem taki dodatek przypadnie Kiedrzynowi – jest to z górą 160 tys. zł, przeznaczone dodatkowo na zadania dzielnicowe.

Szczegółowe wyniki głosowania na zadania w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim są dostępne na stronie: https://czestochowa.budzet-obywatelski.eu/wyniki 

5 października w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu rezultatów głosowania. Obok prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka wzięły w niej udział także: zastępczyni naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UM Agnieszka Grabińska, Agata Wierny – kierowniczka Referatu Dialogu i Praw Człowieka w Wydziale Polityki Społecznej oraz Kinga Wolnik – zajmująca się w tym referacie m.in. wdrażaniem i monitorowaniem efektów budżetu obywatelskiego. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

 

Page generated in 0.0171 seconds.