Z ostatniej chwili

UJD uruchamia kierunek farmacja

2023-05-11 12:08:06 informacje
img

Minister Edukacji i Nauki udzielił zgody Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza na uruchomienie kierunku farmacja. Oznacza to, że już w zbliżającej się rekrutacji (od 1 czerwca 2023 roku) kandydaci na studia będą mogli się starać o przyjęcie na jednolite studia magisterskie (trwające 5 lat) na tym kierunku. Będzie on prowadzony przez Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD. Pozytywna decyzja została wydana 8 maja 2023 r. i jest poparta pozytywnymi opiniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja poszerza bogatą ofertę dydaktyczną Uniwersytetu oraz podnosi jego atrakcyjność dla kandydatów i studentów. Cele i program studiów zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu farmaceuty, oraz uwzględniają obecne wymogi rynku pracy dla absolwentów tego kierunku, co będzie skutkować zdobyciem odpowiednich kompetencji zawodowych oraz optymalnym przygotowaniem do przyszłej pracy zawodowej i dynamicznego wejścia na rynek pracy.

Praktyczny charakter studiów pozwoli  zdobyć umiejętności, które przygotują do podjęcia pracy w różnorodnych firmach i instytucjach związanych z projektowaniem, produkcją i dystrybucją leków – takich jak apteki, hurtownie, laboratoria czy firmy farmaceutyczne.

Studia ułatwią znalezienie pracy lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej w zakresie farmaceutyki, działu gospodarki związanej z lekami, ale także firm o podobnym profilu m.in. w branży kosmetycznej i chemicznej.

Na pierwszy rok kierunku farmacja w Uniwersytecie ma szansę zostać przyjętych 50 studentów na studia stacjonarne i 25 na niestacjonarne. Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 oraz jej warunki już niedługo zostaną opublikowane na stronie rekrutacyjnej (dostęp przez stronę Uniwersytetu).

To niejedyne nowe studia uruchomione w tym roku przez Uniwersytet. Niedawno zostały otwarte kierunki: inżynieria medyczna (studia II stopnia), ratownictwo medyczne (studia I stopnia) oraz Specialized English for Business (kierunek II stopnia prowadzony w języku angielskim). Oferta Uczelni wkrótce jeszcze się powiększy. Na uruchomienie wciąż oczekują kierunki: fotografia i kreacja przekazu wizualnego (stud. II stopnia), studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie (I stopnia), a także usługi społeczne (studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, które będzie prowadzić Wydział Nauk Społecznych) – informuje Marek Makowski z Biura Promocji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Page generated in 0.0159 seconds.