Z ostatniej chwili

Umowa na przedłużenie ulicy Korfantego

2022-09-20 00:15:02 informacje
img

Dyrekcja Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie i przedstawiciele kadry zarządzającej firmy Strabag, wyłonionej w przetargu, podpisali 15 września umowę na realizację budowy przedłużenia ul. Korfantego od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Będzie to znakomite połączenie drogowe, piesze i rowerowe zarówno z DK-46 i Olsztynem, jak i z całą Jurą Krakowsko–Częstochowską. To także kluczowa inwestycja pod względem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Częstochowie. Realizacja zadania będzie kosztować 59 mln zł, z czego 30 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Polski Ład, a pozostała kwota, blisko połowa wartości inwestycji, została zabezpieczona w ramach środków własnych Miasta.
Zakres prac, które rozpoczną się jesienią tego roku, obejmuje:
- wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo- rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących, w tym niezbędnych łączników i łącznic;
- budowę wiaduktu kolejowego relacji Częstochowa – Kielce;
- budowę wiaduktu drogowego w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo–rowerowym;
- budowę odwodnienia;
- przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej itp.;
- budowę pełnego oświetlenia drogowego;
- przebudowę kanalizacji kablowej;
- budowę kanału technologicznego;
- budowę infrastruktury przystankowej;
- zagospodarowanie zieleni.
Termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to połowa października 2024 r. Przypomnijmy, że przed kilkoma laty Częstochowa zrealizowała strategiczną budowę pierwszego odcinka nowej ul. Korfantego od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników, poprawiającą komunikację w strefie aktywności gospodarczej, której kontynuacją jest obecne przedłużenie do ulicy Bugajskiej (DK-46).

Na zdjęciu: Moment podpisania umowy w siedzibie MZD 
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.