Z ostatniej chwili

Urząd będzie 30 czerwca dłużej przyjmować deklaracje o źródłach ciepła

2022-06-29 14:03:16 informacje
img

30 czerwca upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw. Stanowiska w Urzędzie Miasta, gdzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji, będą pracować tego dnia do godz. 17.00 - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   
Deklarację składa właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.  Zgłoszenie muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych i handlowych.
Deklaracje można składać w formie elektronicznej na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy - ul. Śląska 11/13.
Jeśli dysponujemy profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym, możemy skorzystać ze strony www.zone.gunb.gov.pl  – wypełniamy i wysyłamy deklarację za jej pośrednictwem.
Możemy też wejść na stronę BIP, pobrać z niej deklarację, wydrukować ją, wypełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa – lub wysłać na ten adres. Można także po prostu przyjść do Urzędu Miasta, pobrać papierową deklarację, wypełnić ją i złożyć na miejscu.
Na parterze Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 zostały wydzielone stanowiska, gdzie można uzyskać pomoc przy wypełnianiu deklaracji w formie papierowej.
W czwartek 30 czerwca będą one pracować do godz. 17.00. Także do 17.00 będzie można złożyć wypełnioną deklarację w urzędowej kancelarii.

Page generated in 0.0244 seconds.