Z ostatniej chwili

W mieście przybywa stacji ładowania

2022-12-05 11:14:45 informacje
img

W Częstochowie czynnych jest na razie 14 stacji ładowania samochodów elektrycznych, powstałych w ramach planu przyjętego przez samorząd. Ich  realizator, Tauron Dystrybucja, do końca roku chce uruchomić je w kolejnych 8 lokalizacjach. Pozostałe 22 stacje mają zacząć działać do końca kwietnia - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych władze miasta opracowały i uchwaliły w 2020 r. plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Zgodnie z nim w Częstochowie docelowo ma działać 44 stacje z 90 punktami ładowania pojazdów elektrycznych. Z takich stacji na równych zasadach mogą korzystać wszyscy posiadacze aut elektrycznych bądź hybrydowych. Na mocy ustawy stacje finansuje i buduje miejscowy operator systemu elektroenergetycznego. W przypadku Częstochowy jest to Tauron Dystrybucja, natomiast miasto ponosi koszty związane z wyznaczeniem i oznakowaniem stanowisk postojowych przy stacjach ładowania, dokonuje też z Tauronem niezbędnych uzgodnień jako zarządca dróg publicznych.

Przy ustalaniu lokalizacji brano pod uwagę m.in. potrzeby transportowe i komunikacyjne, uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego, przewidywane potrzeby kierowców (na poziomie lokalnym i ponadlokalnym), aspekty prawne oraz parametry ekonomiczne dotyczące budowy, obsługi i użytkowania stacji.

Jak poinformował ostatnio operator stacji ładowania Tauron Dystrybucja, w ramach I etapu realizacji programu wybudowane, oznakowane i odebrane przez Urząd Dozoru Technicznego zostały 22 stacje, z czego działa już 14, a 8 ma być oddanych do użytkowania do końca obecnego roku.

Stacje, z których można już korzystać, są zlokalizowane przy:

- pl. Daszyńskiego (przy ul. Ogrodowej)

- ul. 7 Kamienic 26

- ul. Szajnowicza-Iwanowa 57 (parking od ul. Wawrzynowicza)

- ul. Knauera (parking przy „Wodociągach”)

- ul. Okólnej 105

- ul. Rakowskiej 10

- ul. Lechonia 30

- ul. Próchnika (parking za marketem)

- ul. Kurpińskiego „Ponurego” (przy skrzyżowaniu z ul. Kiedrzyńską)

- ul. Starzyńskiego 17

- ul. Waszyngtona 5 (przy Urzędzie Miasta)

- ul. Śląskiej (przy Urzędzie Stanu Cywilnego)

- ul. Sosnoeja 25/27

- ul. Racławickiej 7.

W każdej stacji dostępne są dwa punkty ładowania o mocy 22 kW.

Stacje, które powinny być uruchomione do końca roku, są zlokalizowane przy:

- ul. Marysia (parking przy Hali Sportowej Częstochowa)

- ul. Mościckiego 7

- ul. Zbierskiego (przy LO im. Traugutta)

- ul. Św. Barbary (parking przy budynkach Miejskiego Szpitala Zespolonego)

- ul. Botanicznej 23

- ul. Wierzbowej 1/9

- ul. Kontkiewicza 2

- ul. Prądzyńskiego 2 (parking przy Uniwersytecie im. Jana Długosza).

Ładowanie odbywa się na nich tak samo, jak na stacjach będących własnością Tauron Nowe Technologie, tj. przy pomocy aplikacji eMap. Szczegóły można znaleźć na stronie:

https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/elektromobilnosc

Stacje objęte II etapem budowy – także w 22 lokalizacjach – również zostały już wybudowane i oznakowane, czekają jeszcze na odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego. Z informacji Tauron Dystrybucja wynika, że mają być sukcesywnie oddawane do użytku w terminie do końca kwietnia 2023 r.

W mieście działają też stacje ładowania nieujęte w miejskim planie, będące własnością innych operatorów, w tym sieci GreenWay czy stacji paliw.

Na zdjęciu: Stacja przy Urzędzie Miasta Częstochowy (Waszyngtona 5)

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0146 seconds.