Z ostatniej chwili

Więcej zatrudnionych obcokrajowców

2021-05-13 10:58:11 informacje
img

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ostatnim roku znacznie wzrosła w całym województwie śląskim liczba zatrudnionych obcokrajowców. Tylko w Częstochowie jest ich niemal tysiąc więcej.
W całej Polsce legalnie pracujących cudzoziemców na koniec marca było ponad 766 tys., a na koniec kwietnia przeszło 780 tys. Od kilkunastu lat liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie.
- Epidemia niewątpliwie miała duży wpływ tę statystykę, bo w II kwartale ubiegłego roku odnotowaliśmy spadek liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Wiązało się to z zamknięciem granic i lockdownem. Natomiast gdy już granice zostały odblokowane, w drugiej połowie ubiegłego roku obcokrajowcy ponownie zaczęli przyjeżdżać do Polski do pracy. Na koniec grudnia 2020 r. do ubezpieczeń społecznych w całym kraju zgłoszonych było ponad  725 tys. obywateli innych państw, w tym w województwie śląskim 63 tys. osób - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
* Najwięcej obywateli Ukrainy
W marcu liczba legalnie pracujących obcokrajowców wynosiła 766 tys. Największy wzrost wśród zagranicznych pracowników nastąpił w przypadku obywateli Ukrainy. Również w województwie śląskim najwięcej cudzoziemców, którzy podjęli zatrudnienie, to Ukraińcy. Na koniec marca składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane były za ponad 53 tys. obywateli z ukraińskim paszportem, to o prawie 2 tys. więcej niż na koniec 2020 r. Drugą narodowością, która najliczniej przyjeżdża do naszego regionu w celu podjęcia legalnej pracy, to obywatele Białorusi - 2,2 tys. osób, następnie Gruzini - ponad 1,7 tys. osób, dalej obywatele Mołdawii - 909 osób, Rosji - 674 osób, Rumunii, Włoch i Czech - z każdego z tych krajów w granicach powyżej 340 osób.
* Z różnych stron świata
Na terenie województwa śląskiego pracują obywatele jeszcze z około 100 państw, z różnych zakątków świata, czasem bardzo odległych i egzotycznych. I tak w bielskim oddziale zarejestrowano 3 Kolumbijczyków, a w chorzowskim ZUS tyluż Laotańczyków. W częstochowskim oddziale zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych jest 9  mieszkańców Indonezji, w rybnickim ZUS 3 Senegalczyków, w sosnowieckim ZUS 128 Chińczyków, natomiast w zabrzańskim ZUS - 4 obywateli Kamerunu.
- Dane statystyczne Zakład Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, jak np. umowa o pracę, czy zlecenie. W tych statystykach ujęte też są osoby, które w Polsce prowadzą własną firmę. Należy jednak pamiętać, że nie każdy legalnie pracujący w Polsce cudzoziemiec musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Niektórzy pracują na umowach nieoskładkowanych lub ubezpieczają się w KRUS - dodaje rzeczniczka.
Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w województwie śląskim

Oddział

Bielsko-Biała
10 046 (na 31.03.2021)
9 200 (na 31.12.2020)
8 541 (na 31.12.2019)

Chorzów
12 782 (na 31.03.2021)
12 482 (na 31.12.2020)
11 382 (na 31.12.2019)

Częstochowa
12 045 (na 31.03.2021)
11 217 (na 31.12.2020)
10 858 (na 31.12.2019)

Rybnik
11 358 (na 31.03.2021)
10 619 (na 31.12.2020)
9 471 (na 31.12.2019)

Sosnowiec
6 772 (na 31.03.2021)
6 499 (na 31.12.2020)
5 433 (na 31.12.2019)

Zabrze
13 383 (na 31.03.2021)
13 022 (na 31.12.2020)
11 107 (na 31.12.2019)

Razem woj. śląskie
66 386 (na 31.03.2021)
63 039 (na 31.12.2020)
56 792 (na 31.12.2019)

Page generated in 0.0195 seconds.