Z ostatniej chwili

Wilcza i Ukryta do przebudowy

2022-05-04 14:45:55 informacje
img

Miejski Zarząd Dróg wybrał wykonawców przebudowy ul. Wilczej (dz. Błeszno) i Ukrytej (dz. Grabówka). Oba zadania będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zakres robót w ul. Wilczej obejmuje: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, profilowanie podłoża, podbudowę na poszerzeniu drogi, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego, nawierzchni na poboczu, rabatek i krawężnika ulicznego, przełożenie istniejącej nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej i kamiennej. 

Wykonawcą prac o wartości blisko 300 tys. zł ma być firma BITUM Sp. z o.o. z Lipia Śląskiego. Będzie mieć na to 5 miesięcy od momentu podpisania umowy z MZD.

Roboty zaplanowane w ul. Ukrytej obejmują m.in.: wykonanie korytowania na parkingu, podbudowy z kruszywa, nawierzchni z frezu, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwy ścieralnej asfaltowej, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych, mechaniczne ścinanie poboczy oraz realizacja nawierzchni poboczy. 

Wykonawcą zadania ma być firma Rafalin Sp. z o.o. z Blachowni za kwotę blisko 235 tys. zł. Prace powinny się zakończyć w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy na realizację prac.

Page generated in 0.0264 seconds.