Z ostatniej chwili

Wsparcie dla rodzinnych ogródków działkowych

2021-07-26 15:11:53 informacje
img

Do 6 sierpnia stowarzyszenia zrzeszające działkowców mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

To pierwszy w historii tego rodzaju projekt wspierający Rodzinne Ogródki Działkowe. Pula wynosi milion złotych, jednorazowo można otrzymać 50 tys. zł. Pieniądze można przeznaczyć np. na prace budowlane, modernizację alei i dróg ogrodowych wraz odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej i melioracji. Wsparcie ROD wpisuje się w strategię rozwoju „Zielone Śląskie 2030”.  

Częstochowski samorząd od 6 lat dotuje inwestycje związane z infrastrukturą w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta. Dwukrotnie przyjmowana Uchwała Rady Miasta w tym zakresie, pozwoliła wydatkować w latach 2016-2021 ponad 600 tys. zł. Zarządy ROD złożyły kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie: remontów budynków, sieci energetycznych i wodociągowych, dróg wewnętrznych i parkingów, wymianę ogrodzenia, bram wjazdowych i innych części wspólnych ogrodów (inwestycje nie dotyczyły indywidualnych działek działkowców).

W tym roku 17 ROD z Częstochowy złożyło do Miasta wnioski o dotacje, a przyznane środki wyniosły łącznie 100 tys. zł.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0188 seconds.