Z ostatniej chwili

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

2021-03-12 10:56:27 informacje
img

Fundacja Oczami Brata otrzymała dofinansowanie o wartości 1,5 mln zł na realizację Rządowego Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” edycja 2020 – 2021. – To zrozumienie i wyrównanie szans dla wszystkich osób o szczególnych potrzebach. Dla wielu takie wsparcie to szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie, powszechna forma pomocy w licznych krajach europejskich – mówi Paweł Bilski, fundator i prezes zarządu Fundacji Oczami Brata. 

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Mają one możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, przez 30 lub 60 godzin w miesiącu. Chodzi o pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe), w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej. Zadanie finansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Fundacja Oczami Brata świadczenie usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnością rozpoczęła już w 2015 r. Jako pierwsza z organizacji rozwijała model asystentury społecznej w Częstochowie, od początku dążąc do profesjonalizacji zawodu Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Polsce, należąc do Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Usług Asystenckich – mówi Paulina Fronczak, wiceprezes zarządu Fundacji Oczami Brata. – Obecnie planujemy kontynuację wsparcia asystenckiego dla ponad 100 osób – zarówno dorosłych osób z niepełnosprawnością, jak i dzieci. Prowadzimy ciągłą rekrutację mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.
Zainteresowanych wzięciem udziału w Programie Fundacja prosi o kontakt telefoniczny pod numerem: 533-527-368 lub mailowo pod adresem: biuro@oczamibrata.pl. 

Zachęca również do zgłoszeń do pracy na stanowisko: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (oferuje przygotowanie do pracy). Rekrutacja: tel. 533-527-368, e-mail: biuro@oczamibrata.pl 

Więcej informacji o fundacji na www.oczamobrata.pl
Dodatkowych informacji udziela wiceprezes zarządu Paulina Fronczak. 

Page generated in 0.0159 seconds.