Z ostatniej chwili

Wspólne działania Policji i Straży Rybackiej

2021-11-18 11:43:01 informacje
img

W ramach współpracy z Państwową Strażą Rybacką Policja jak co roku prowadzi działania, których celem jest ograniczenie nielegalnego połowu ryb. Mundurowi podczas legitymowania wędkarzy sprawdzają dokumenty wymagane do połowu – informuje kłobucka Policja.

Kłobuccy policjanci wraz z przedstawicielami Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Częstochowie oraz Społecznej Straży Rybackiej kontrolują zbiorniki wodne. Głównym założeniem wspólnych działań jest ograniczenie nielegalnego połowu ryb oraz prowadzenie profilaktyki w tym zakresie z wędkarzami.

Policjanci wraz ze strażnikami kontrolowali wędkarzy nad zalewem Zakrzew oraz w Ostrowach nad Okszą pod kątem posiadanych uprawnień do prowadzenia amatorskiego połowu ryb oraz zwalczania kłusownictwa rybackiego. Sprawdzali, czy osoby przebywające nad wodą nie popełniają innych wykroczeń, w zwłaszcza czy nie zaśmiecają terenu.

Policja i Społeczna Straż Rybacka apelują, aby pamiętać, że łowiący ryby powinni posiadać przede wszystkim kartę wędkarską oraz zezwolenie od Polskiego Związku Wędkarskiego. Ponadto należy pamiętać o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy w zakresie: wymiaru ochronnego ryb i ich okresu ochronnego. Wspólne działania prowadzone są cyklicznie, a współpraca pomiędzy służbami będzie kontynuowana.

Policja przypomina, że ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje ustanowienie obrębów ochronnych w miejscach stałego tarła ryb, rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb. Ten sam akt prawny zabrania połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a szczególnie naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk w obrębach chronionych. Należy zatem czytać tablice informujące o zakazach połowu i stosować się do przepisów, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.

Fot. Materiały Policji

Page generated in 0.0259 seconds.