Z ostatniej chwili

Zaopatrzenie w prąd

2023-01-02 15:47:09 informacje
img

Zaopatrzenie w prąd
W 2023 roku dostawcą energii elektrycznej dla miejskich podmiotów będzie sprzedawca rezerwowy. W trzecim przetargu również nie wpłynęła żadna oferta - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Urząd Miasta Częstochowy przeprowadził 3 postępowania przetargowe na dostawę energii elektrycznej w roku 2023 dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych i spółek skarbu gminy. Wszystkie postępowania zostały unieważnione, ponieważ nie złożono ofert. Umowy sprzedaży energii zawarte z ENEA S.A. obowiązywały do końca 2022 r. W związku z tym w nowym roku sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana przez sprzedawcę rezerwowego, którym jest Tauron Sprzedaż sp. z o.o., za wyjątkiem Miejskiego Przedszkola nr 35, gdzie sprzedawcą rezerwowym jest PKP Energetyka S.A., oraz wybranych punktów poboru Miejskiego Zarządu Dróg, gdzie sprzedawcą rezerwowym jest PKP Energetyka S.A. oraz ELSEN S.A. w upadłości. Sprzedaż rezerwową reguluje art. 5aa ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
By skorzystać z możliwości zastosowania ceny maksymalnej energii elektrycznej, jaką daje ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, wszystkie jednostki organizacyjne złożyły do swojego sprzedawcy rezerwowego stosowne oświadczenia.
Obecnie do jednostek miejskich wpływają pisma od Tauron Dystrybucja S.A. informujące o zawarciu umów rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., które zostaną przesłane przez sprzedawcę odrębną korespondencją.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0168 seconds.