Z ostatniej chwili

Zmarł dr Marek Ludwik Grabowski

2022-05-10 11:13:32 informacje
img

Nie żyje Marek Ludwik Grabowski, dr nauk medycznych, polityk związany z SLD i Samoobroną, naukowiec, wykładowca akademicki. Częstochowianin, w l. 1988-1998 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Częstochowie, w 2002-2005 zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. W 2006-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. W 2008 dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie B. wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pracę doktorską obronioną w 1992 poświęcił zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby w woj. częstochowskim. Specjalista II stopnia w zakresie rehabilitacji narządu ruchu, organizacji ochrony zdrowia, epidemiologii i zdrowia publicznego. Wykładowca i dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Polonijnej oraz pracownik Instytutu Nauk o Zdrowiu i Biotechnologii, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie, a ostatnio prorektor ds. Nauki i prof. tej uczelni, z którą był związany od lat. Autor licznych publikacji naukowych, koordynator 5 Projektów Pomocowych (PHARE), współorganizator międzynarodowej współpracy naukowej uczelni. Czł. Rady Programowej czasopisma „Medycyna Środowiskowa” i Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Medycyna Ogólna”. Kierownik kilkudziesięciu specjalizacji dla lekarzy i magistrów z higieny i epidemiologii, epidemiologii, analityki medycznej, rehabilitacji medycznej; recenzent zagranicznych prestiżowych czasopism naukowych.  Zm. 7 maja 2022, miał 72 lata.

Page generated in 0.0239 seconds.