Z ostatniej chwili

Zmarła Katarzyna Grohman

2021-07-28 11:21:36 informacje
img

Nie żyje Wacława Katarzyna Grohman, działaczka NSZZ „Solidarność” od listopada 1980 r., członek Regionalnej Komisji Wyborczej na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu (1981), aresztowana i więziona w stanie wojennym, pracownik biura Regionu (1991-1992), współzałożycielką i działaczka Regionalnej i Krajowej Sekcji Kobiet (1992-1998), koordynatorka Związkowego Komitetu Pomocy Powodzianom w Częstochowie i uczestniczka konwojów z darami na tereny objęte powodzią (1998), długoletnia działaczka Stowarzyszenia WIR, Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, organizatorka pomocy prawnej i finansowej dla represjonowanych działaczy związkowych, kustosz pamięci o zmarłych członkach „Solidarności”, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem „Pro Patria” oraz tytułem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

Page generated in 0.0159 seconds.