Z ostatniej chwili

„Celowane” szczepienia przeciwko WZW typu A

2018-11-05 15:22:36 informacje
img

Miasto ma otrzymać w tym tygodniu pierwszą partię 500 szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. W pierwszej kolejności szczepione mają być mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy od 16. roku życia z tzw. kontaktu domowego i otoczenia osób zarażonych w ostatnim czasie żółtaczką typu A. Grupa docelowa zostanie wytypowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
Oprócz tego szczepionki trafią także do grup podwyższonego ryzyka wśród pracowników niektórych jednostek miejskich, w tym Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uzgodniona partia szczepionek zostanie również przekazana do dyspozycji realizatora programu w kilku przychodniach, by umożliwić szczepienia zgłaszającym taką potrzebę częstochowiankom i częstochowianom. 
Z uwagi na długi cykl produkcyjny i trudną dostępność szczepionek przeciw wzw typu A każdorazowo decyzja o zaliczeniu danej osoby do grupy ryzyka i objęciu szczepieniem będzie podejmowana w trakcie kwalifikacji medycznej.
- Prosimy wszystkich o zrozumienie tej szczególnej sytuacji – apeluje Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia UM. - Chcemy – w ścisłej współpracy z Sanepidem – zahamować dalsze zachorowania i rozprzestrzenianie się choroby na terenie miasta. Dlatego planujemy skutecznie wycelować w zlokalizowane i wytypowane przez Sanepid ogniska zarażeń oraz grupy środowiskowo-zawodowe szczególnie zagrożone żółtaczką typu A. Dlatego zapraszając do zainteresowania się możliwością szczepień, chcemy jednocześnie przeprosić, że szczepionki musimy na razie mocno reglamentować. Będziemy w stanie zapewnić ochronę tylko tym najbardziej zagrożonym, czyli osobom z kontaktu domowego i otoczenia, a także ludziom młodszym, czynnym zawodowo i uczącym się, narażonym na zachorowania i nie mającym nabytej odporności, jaką mają już z reguły osoby starsze.
W tym tygodniu ma do Częstochowy dotrzeć ok. 500 szczepionek. Docelowo w ramach programu profilaktycznego „Zapobieganie żółtaczce pokarmowej - szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A” miasto chce objąć szczepieniami minimum tysiąc osób od 16. roku życia (szczepionki dla dzieci są obecnie w ogóle niedostępne). Środki na realizację programu w wysokości 350 tys. zł zostały uruchomione z budżetowej rezerwy „kryzysowej” przez Prezydenta Miasta w związku z odnotowaniem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie zwiększonej liczby zachorowań.
W ramach przeprowadzonego przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta postępowania wyłoniono głównego realizatora programu, którym jest Przychodnia Północ (ul. gen. Andersa 12), które będzie prowadzić program szczepień we współpracy z innymi placówkami medycznymi:
- Przychodnią Lekarską „Księżycowa” ul. Księżycowa 5,
- Naszą Przychodnią, al. Wolności 46,
- Przychodnią Lekarską Sanus, ul. Kopernika 45,
- Przychodnią Lekarską Południe, ul. Mireckiego 29,
- Przychodnią Rodzinną Euro-Med, ul. 3 Maja 16,
- Przychodnią Rodzinną Euro-Medicus, ul. Kopalniana 4,
- Przychodnią Lekarską Ars Medica Bis, ul. Mościckiego 7,
- Przychodnią Lekarską Medicom Bis, ul. Pużaka 5.
O terminach, w których zainteresowani szczepieniami refundowanymi z budżetu miasta będą mogli się zgłaszać do poszczególnych przychodni, Urząd Miasta poinformuje po dotarciu do Częstochowy szczepionek i uzgodnieniu z Sanepidem oraz realizatorem programu parytetów podziału pierwszej partii szczepionek.
*
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV).
Do zakażenia może dojść poprzez:
- spożycie skażonej żywności,
- spożycie zakażonej wody (także w kształcie kostek lodu),
- bezpośredni kontakt z osobą zakażoną,
- drogę kontaktów seksualnych z osobą zakażoną/chorą.
Najlepszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest:
- przestrzeganie zasad higieny tj. mycie rąk przed każdym posiłkiem i po wyjściu z toalety oraz dokładne mycie owoców i warzyw,
- zaszczepienie się przeciwko WZW typu A.
Szczegółowe informacje są dostępne m.in. pod linkiem:
http://psse.czest.pl/aktualnosci-20171024-profilaktyka_hav.html

Page generated in 0.0367 seconds.