Z ostatniej chwili

„Dom Księcia” na sprzedaż

2022-10-04 00:21:52 informacje
img

Miasto wystawiło na sprzedaż kamienicę znajdującą się w ofercie inwestycyjnej Częstochowy. Cena wywoławcza kilku działek stanowiących kompleks tzw. Domu Księcia wynosi ok. 10,3 mln zł - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.     
„Dom Księcia” powstał ok. 1912 r. (według projektu Adama Paprockiego), na zamówienie wielkiego księcia Michała Romanowa. Pierwotnie był przeznaczony dla urzędników rosyjskich.
Atrakcyjnie położony w centrum miasta oraz w sąsiedztwie dworców kolejowego i autobusowego okazały budynek wypełnia przestrzeń pomiędzy al. Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego. Łącznie z oficynami tworzy trzypiętrowy, dwutraktowy czworobok z poprzecznym ramieniem pośrodku i wydatnym parterowym ryzalitem przy narożniku południowo-wschodnim, niegdyś mieszczącym kasyno.
Budynek jest wyłączony z użytkowania, w latach 2017-2018 przeprowadzono w nim niezbędne prace zabezpieczające.   
Jego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 10.198,56 m kw., a kubatura 55.242 m sześc. Nieruchomość jest objęta ochroną konserwatora zabytków poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dom Księcia wraz z otoczeniem ma dostęp do pełnego uzbrojenia ogólnomiejskiego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej.
Potencjalna sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza oparta na aktualnej wycenie dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu (Dom Księcia wraz z działkami przylegającymi niezbędnymi do obsługi budynku) wynosi 10 mln 353 tys. 460 zł brutto. Przetarg zaplanowano na 1 grudnia 2022 r.
Tego dnia w Urzędzie Miasta Częstochowy odbędą się także przetargi dotyczące sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. Krakowskiej 37 oraz nieruchomości niezabudowanej przy ul. Okulickiego.
Z ogłoszeniem przetargowym i warunkami przetargu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0203 seconds.