Z ostatniej chwili

10 lat miejskiego monitoringu

2019-04-22 20:31:05 informacje
img

Miejski monitoring ma 10 lat. 10. „urodziny” obchodził 9 kwietnia. Na co dzień przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego. Przez ostatnią dekadę operatorki i operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili ponad 31 tys. zdarzeń wymagających interwencji - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Pierwsze kamery miejskiego monitoringu pojawiły się w Częstochowie w kwietniu 2009 r. Przez minione 10 lat pracownice i pracownicy referatu ds. miejskiego monitoringu ujawnili 31.140 zdarzeń, w których aż 26.387 razy interweniowały patrole Straży Miejskiej.
Funkcjonariuszki i funkcjonariusze zrealizowali ok. 85 % wszystkich interwencji, którym początek dały obserwacje operatorek i operatorów monitoringu. Pozostałe zdarzenia, zależnie od ich charakteru, zostały przekazane innym służbom – Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei czy Centrum Zarządzania Kryzysowego.
– Dzięki monitoringowi czujemy się w mieście bezpieczniej i jesteśmy w stanie lepiej przeciwdziałać różnego typu zagrożeniom – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Z okazji tego pierwszego poważnego jubileuszu monitoringu miejskiego chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy pracowali lub obecnie pracują jako operatorzy systemu, czuwają nad jego sprawnością, a także interweniują na miejscu zdarzeń. To odpowiedzialna i niełatwa praca.         
Dzięki miejskim kamerom sprawcy wykroczeń lub przestępstw w większości zostali ujęci na gorącym uczynku lub po bezpośrednim pościgu. Zapis zarejestrowanych przez monitoring zdarzeń był też wielokrotnie wykorzystywany jako materiał dowodowy w postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa.
W 2018 r. pracownice i pracownicy cywilni z referatu ds. monitoringu wizyjnego ujawnili na terenie miasta 2051 zdarzeń, które wymagały interwencji służb. W poprzednim roku strażniczki i strażnicy 1612 razy obsługiwali zdarzenia po zgłoszeniach z monitoringu.
Monitoring najczęściej ujawnia przypadki osób leżących w miejscu publicznym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, wypadki i kolizje, awarie infrastruktury, kradzieże lub niszczenie mienia, bójki lub pobicia, a także zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.
W 2009 r. częstochowski monitoring składał się z 18 kamer. W kolejnych latach miasto decydowało się na jego systematyczną rozbudowę. Największa inwestycja – aż 48 nowych kamer – odbyła się po zdobyciu środków unijnych na ten cel (w 2013 r.). Obecnie na terenie Częstochowy znajduje się 88 punktów kamerowych, a w planach są kolejne. Ostatnia, jak dotąd, inwestycja tego rodzaju miała miejsce w grudniu zeszłego roku. System został wtedy rozbudowany o cztery punkty kamerowe w rejonie ul. Orkana na Wrzosowiaku. Wcześniej zainstalowano też 8 kamer w rejonie alei Wyzwolenia w dzielnicy Północ. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0323 seconds.