Z ostatniej chwili

ALEJE - TU SIĘ DZIEJE: Historyczna diaporama o Bitwie pod Mokrą

2019-08-29 11:38:00 informacje
img

Pokaz diaporamy historycznej z przedstawieniem „BITWY POD MOKRĄ” Cezarego Dubiela to jedna z propozycji przygotowanych na dziś, czwartek 29 sierpnia w ramach akcji „Aleje - tu się dzieje”. Będzie ją można zobaczyć w Ratuszu, początek o godz. 18.00.

Diaporama to forma sztuki audiowizualnej – połączenie filmu, z którego pochodzi ścieżka dźwiękowa, oraz scenariusza i fotografii. Autor w sposób przemyślany i logiczny prowadzi widza poprzez kolejne obrazy, opowiadając narrację. Obrazowi towarzyszy dźwięk: muzyka, głos lektora. Charakterystycznym elementem diaporamy jest powstanie trzeciego obrazu podczas nakładania się na siebie kolejnych slajdów. Zmiana obrazu odbywa się przy akcencie muzycznym, dźwiękowym.

- Diaporama o zwycięskim boju pod Mokrą była realizowana w autentycznej scenerii, w mundurach i z wyposażeniem z epoki na pozycjach Pułku w 1939 roku. Koledzy z Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich odtwarzali epizody bitewne. Całość sfotografowałem i zebrałem w opowieść o bohaterach z tamtych wrześniowych dni - mówi autor.

*

Cezary Dubiel (EFIAP/p, AV-AFIAP, AFRP) jest artystą fotografikiem. Fotografuje architekturę, krajobraz, a także tworzy diaporamy. Od 2008 roku jest członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców w Warszawie z tytułem AFRP. Od 2012 roku należy również do Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Od 2015 roku jest członkiem Kapituły Stowarzyszenia Marynistów Polskich. W latach 2007- 2012 działał w Fotoklubie Zamek w Szczecinie. W roku 2013 współtworzył i został pierwszym prezesem stowarzyszenia Fotograficzna Grupa Twórcza Kontur z siedzibą w Szczecinie. W 2012 roku Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej przyznała mu fotograficzny tytuł Artysty FIAP (AFIAP) i jako pierwszemu Polakowi w historii FIAP tytuł Audiovisuelle Artiste FIAP (AV-AFIAP) za osiągnięcia w dziedzinie diaporamy. W lipcu 2013 roku otrzymał tytuł Excellence FIAP – Wybitnego Artysty FIAP za sztuki fotograficzne. W latach 2015–2019 jako pierwszy Polak został wyróżniony honorowym tytułami artystycznymi – kolejno Excellence FIAP Level Bronze, następnie EFIAP Level Silver, EFIAP Level Gold w 2017 roku i ostatecznie EFIAP Level Platinium w 2019. W 2013 roku diaporama Cezarego Dubiela zatytułowana „Kamienie pamięci” została wpisana do Audiowizualnej Kolekcji FIAP będącej międzynarodowym zbiorem najlepszych diaporam na świecie. Jego praca jako pierwsza z Polski znalazła się pośród najlepszych dzieł najwybitniejszych diaporamistów świata.

W kwietniu 2013 roku w uznaniu zasług Kapituła Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej nadała mu Złoty Medal za Fotograficzną Twórczość. We wrześniu 2014 roku otrzymał Nagrodę Artystyczną „Pro – Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za, jak głosiło uzasadnienie, wybitne światowe osiągnięcia w diaporamie i fotografii. W 2016 roku za diaporamy o tematyce historycznej otrzymał Medal Barwy i Broni oraz tytuł Członka Nadzwyczajnego Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, a w lutym 2018 roku Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości za Zasługi dla Fotografii Polskiej. W roku 2015 został przez Ministra KiDN odznaczony Brązowym Medalem Gloria Artis. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina za lata 2014 i 2015.

Startuje z powodzeniem w międzynarodowych konkursach odbywających się pod patronatem światowych organizacji fotograficznych. Zdobył łącznie blisko 300 nagród w Polsce i 49 krajach świata. W swoim dorobku ma 9 wystaw indywidualnych i około 400 zbiorowych i pokonkursowych w 66 krajach na wszystkich kontynentach.

Tworzy diaporamy poświęcone historii Polski. Są wśród nich:  Historia zamknięta w albumie – o udziale kawalerii polskiej w wojnie 1939 roku, oraz Kamienie pamięci – o zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej. Rzecz o Powstaniu Wielkopolskim, Czyn legionowy – o Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów Józefa Piłsudskiego, Honor i gniew – o roku dwudziestym, Bój pod Mokrą – o bitwie Wołyńskiej Brygady Kawalerii z 4 Dywizją Pancerną, Ostatni żołnierze Wielkiej Armii – o bitwie pod Waterloo, Jak Feniks z popiołów – o historii 12 Pułku Ułanów Podolskich. Diaporamy Historia zamknięta w albumie, Kamienie pamięci i Rzecz o Powstaniu Wielkopolskim zdobyły wiele nagród w międzynarodowych konkursach diaporam i zostały wpisane do Światowej Kolekcji Audiowizualnej Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej.

 

Page generated in 0.0224 seconds.