Z ostatniej chwili

Apel polskiego samorządu w sprawie wyborów

2020-04-27 14:04:05 informacje
img

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci polskich miast przygotowali, skierowany do Prezydenta, Sejmu, Senatu i Premiera Rządu RP apel, w którym zwracają się o pilne wypracowanie zgodnego z Konstytucją i ustawami rozwiązania sporu dotyczącego wyborów Prezydenta RP. To wspólna inicjatywa korporacji samorządowych ponad podziałami politycznymi.
Propozycja apelu została zgłoszona na posiedzeniu on-line zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Następnie zaakceptowały ją inne stowarzyszenia samorządowe, w tym Związek Miast Polskich. Apel został rozesłany po kraju z prośbą o indywidualne podpisywanie się pod nim samorządowców. Jego autorzy domagają się, aby zakończyć spór polityczny dotyczący wyborów oraz wprowadzić zgodne z Konstytucją i ustawami rozwiązania. Podkreślają m.in., że nie chcą być stawiani – jak obecnie - w sytuacji, w której muszą wybierać między wykonaniem poleceń rządzących a poszanowaniem obecnie obowiązującego prawa.
Pod apelem podpisał się już prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i wysłał go do wskazanych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej.
- Jesteśmy posądzani, że nasze działania – w tym odmowa udostępniania list wyborczych Poczcie Polskiej – są umotywowane politycznie. Tym apelem chcemy pokazać, że o prowadzonej w kontekście prezydenckich wyborów obecnej polityce rządzących różni samorządowcy myślą podobnie, bez względu na reprezentowane opcje i sympatie – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Opinie prawne, którymi dysponują korporacje samorządowe, też nie pozostawiają wątpliwości. Dlatego chcemy wyborów, które byłyby zgodne z zapisami Konstytucji, w pełni demokratyczne, a jednocześnie bezpieczne - nie tylko dla ludzi, ale również ich danych osobowych. Trzeba skończyć nieczystą grę w wybory, które nie mają szans spełniać tych standardów!
Oto treść apelu samorządowców:

„My, polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zwracamy się z apelem do prezydenta i rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wszystkich partii i sił politycznych w kraju o pilne wypracowanie zgodnego z Konstytucją i ustawami rozwiązania sporu dotyczącego wyborów prezydenta RP. Polska zmaga się z epidemią, jej skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Polskie samorządy od tygodni aktywnie wspierają działania administracji rządowej, mające na celu ograniczenie zagrożeń, które rodzi obecna sytuacja. Kwestia organizacji majowych wyborów stała się zakładnikiem sporów partyjnych. Każdy z nas ma określone poglądy i sympatie polityczne, jesteśmy zróżnicowanym środowiskiem. Wszystkich nas łączy jednak w tej chwili przekonanie, że spór wokół wyborów przekroczył ramy, zwykłej w demokracji, rywalizacji stronnictw. Wszystkich nas obowiązuje nadrzędny nakaz działania na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z prawem samorząd ma zadania związane z organizacją wyborów. W ostatnich dniach i godzinach podejmowane są decyzje i wydawane są nam polecenia, które nie znajdują oparcia w przepisach prawa. Jesteśmy stawiani w sytuacji, w której musimy wybierać, czy wykonać polecenie, czy zachować się zgodnie z obowiązującym prawem. To absolutnie niedopuszczalna sytuacja. To działanie, które uderza w podstawy demokratycznego państwa prawa, rujnuje zaufanie obywateli do własnego państwa i jego władz. Na każdym poziomie: od prezydenta i premiera, przez parlament, po samorząd terytorialny. To musi się skończyć! Oczekujemy od rządzących oraz wszystkich sił politycznych w Polsce rozwiązania tej sytuacji. Pilnego rozwiązania, które wprost wynika z obowiązującego prawa. Wzywamy w imieniu własnym i mieszkańców naszych gmin i miast do prowadzenia działań zgodnych z prawem oraz interesem obywateli. Z uwzględnieniem ich fundamentalnych praw i bezpieczeństwa. Czasu na opamiętanie jest coraz mniej, ale ciągle mamy szansę powstrzymać ten zamęt. Cofnąć się o krok i znaleźć rozwiązanie zgodne nie tylko z interesem swojej grupy politycznej, ale wszystkich obywateli. To nie jest czas na wojnę polityczną. Apelujemy o rozwagę i działanie zgodne z prawem, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za państwo. Prosimy o to wszystkich uczestników tego sporu. Rozwiążmy ten problem, abyśmy mogli skupić się w tej chwili na tym, co najważniejsze - opanowaniu epidemii i przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu, który coraz wyraźniej już wszyscy widzimy”.

Polska, 24 kwietnia 2020 r.


 

Page generated in 0.0144 seconds.