Z ostatniej chwili

Bezpłatna rehabilitacja pomoże w powrocie do pracy

2020-02-12 15:03:53 informacje
img

Ekovita Sp. z o.o zaprasza na bezpłatną rehabilitację leczniczą w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni. Kolejny projekt ułatwia m.in. dostęp do diagnostyki i profilaktyki. Oba są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dwóch projektach realizowanych przez Ekovitę Sp. z o.o.  mogą wziąć udział kobiety (w wieku 50-59 lat) i mężczyźni (50-64 lat) aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia. Muszą też mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie.

Ekovita Sp. z o.o. prowadzi Centrum Rehabilitacji Ekovita przy ul. Klasztornej 23 w Częstochowie.

PROJEKT I

Tytuł projektu: Rehabilitacja skutecznym sposobem na walkę z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz utrzymanie aktywności zawodowej

Do Projektu mogą się zgłosić osoby spełniające poniższe kryteria: 

-są mieszkańcami województwa śląskiego

-są w wieku 50–59 lat (kobiety), 50–64 lata (mężczyźni)

-są aktywne zawodowo lub deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia

-mają rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie tj. ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54

Cel główny projektu to przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywizacji zawodowej 420 osobom aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, za pomocą działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na zniwelowanie występowania przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Wartość projektu: 745.461 PLN

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne!

 

PROJEKT II

Tytuł projektu: Aktywni w pracy – udostępnienie usług diagnostycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu ułatwienia pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Do Projektu mogą się zgłosić osoby spełniające poniższe kryteria: 

-są mieszkańcami województwa śląskiego

-są w wieku 50–59 lat (kobiety), 50–64 lata (mężczyźni)

-są aktywne zawodowo lub deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia

-mają rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie tj. ICD-10: tj. M02,M05-M09, M15, M70 lub M75.

Cel główny projektu to zwiększenie dostępności wysokich jakościowo usług zdrowotnych (w formie działań profilaktycznych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych), zapewniających sprawność aktywnym zawodowo osobom narażonym na zapalne choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz powrót  do  pracy osobom, które ze względu na zapalne choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego nie mogą kontynuować zatrudnienia.

Wartość projektu:819.129 zł.

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne.

 

Page generated in 0.0356 seconds.