Z ostatniej chwili

Brytyjski dyplomata z wizytą w UJD

2021-11-17 14:25:20 informacje
img

Jason Rheinberg, zastępca szefa misji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie gościł w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza. W trakcie wizyty dyplomata spotkał się z władzami Uniwersytetu: rektorem prof. dr hab. Anną Wypych-Gawrońską, prorektorem ds. studenckich dr hab. Joanną Warońską, prof. UJD i prorektorem ds. rozwoju dr. hab. inż. Zygmuntem Bąkiem, prof. UJD – informuje Marek Makowski z Biura Promocji uczelni.

- Rozmawialiśmy z panem ambasadorem o współpracy, którą Uczelnia prowadzi z partnerami z Wielkiej Brytanii – mówi prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, rektor UJD. – Zastanawialiśmy się, jak można ją poszerzyć i sprawić, byśmy wspólnie z uczelniami brytyjskimi w jeszcze większym stopniu niż dotychczas mogli realizować projekty naukowe. Myślimy również o pogłębieniu współpracy poprzez wymianę kadry i studentów.

Wśród przedsięwzięć realizowanych ze stroną brytyjską warto wymienić projekt Horizon 2020 realizowany przez Wydział Prawa i Ekonomii UJD. Projekt identyfikuje konteksty społeczne prowadzące do radykalizacji postaw, co ma doprowadzić do opracowania rekomendacji przeciwdziałających ekstremizmowi i wynikającej z niego przemocy. Innym celem jest zdiagnozowanie, w jaki sposób zradykalizowane jednostki mogą zostać zintegrowane bez naruszania ich praw i wolności. Grant koordynowany jest przez Glasgow Caledonian University w Wielkiej Brytanii. Całkowita kwota przyznanego grantu to ponad 3 mln euro. 

Wśród innych wspólnych przedsięwzięć realizowanych ze stroną brytyjską należy wymienić współpracę z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Pracownicy Uniwersytetu wspólnie z Instytutem publikują książki.

– Jestem pod dużym wrażeniem Uniwersytetu i jego społeczności – podsumowywał wizytę Jason Rheinberg. – To miejsce pełne energii. Jestem przekonany, że brytyjscy studenci mogą się tu wiele nauczyć. Podobnie jak polscy u nas.

 

Page generated in 0.0215 seconds.