Z ostatniej chwili

Budżet Obywatelski – tegoroczne zadania drogowe

2021-10-05 12:11:38 informacje
img

Miejski Zarząd Dróg jest odpowiedzialny w tym roku za realizację 28 zadań wybranych do realizacji w  ramach Budżetu Obywatelskiego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   

Zakończyło się już głosowanie związane z kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego, którego projekty będą wdrażane w 2022 r. Obecnie realizowane są jeszcze zadania wybrane przez mieszkańców w poprzednim głosowaniu. Sporą liczbę z nich zleca i nadzoruje Miejski Zarząd Dróg. Część została już zakończona, niektóre są jeszcze w trakcie realizacji. Komplet tegorocznych zadań drogowych z BO za około 2,6 mln zł będzie sfinalizowany do końca roku. Najwięcej z nich realizował Wydział Utrzymania MZD. Były to cząstkowe remonty ulic, budowa chodników i parkingów, ale także  prace ograniczające się do kosmetycznych zmian, jak np. obniżenie krawężnika. 

MZD łącznie zleciło 16 tego typu zadań, z których największymi były: przebudowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Fieldorfa-„Nila” od pętli tramwajowej do wejścia na Promenadę Niemena, budowa chodnika w ul. Zaciszańskiej czy budowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Kurpińskiego-„Ponurego” (wszystkie jeszcze w trakcie realizacji), a także remont ul. Glogera (już zakończony). Z kolei w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu i uzupełnienia infrastruktury okołodrogowej, Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego MZD zrealizował bądź realizuje łącznie 10 zadań. Mieszkańcy najczęściej wskazywali montaż elementów dla rowerzystów, m.in. stacji napraw i podpórek rowerowych, w tym na Starym Mieście, Zawodziu, Wyczerpach czy Wrzosowiaku. Ponadto MZD realizuje także dwie inwestycje oświetleniowe wybrane w poprzednim głosowaniu przez mieszkańców: budowę oświetlenia w pasie DK-43 i budowę oświetlenia ulic: Szydłowskiej, Kłodzkiej i Bocheńskiej. Łącznie to 28 zadań. 

Kolejne lokalne projekty związane z drogami, które zdobyły w tegorocznym głosowaniu w ramach BO wystarczającą liczbę głosów, pojawią się w roku przyszłym. W miejskim krajobrazie drogowym widoczne będą jednak przede wszystkim duże zadania, realizowane z udziałem środków unijnych, jak przebudowa dawnej DK-1 (alei Wojska Polskiego) czy DK-46.  

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.