Z ostatniej chwili

By ułatwić życie niepełnosprawnym

2019-06-25 10:08:44 informacje
img

MZDiT przygotował opracowanie, które precyzyjnie określa, jak projektować przestrzeń, by maksymalnie zwiększyć jej użyteczność dla wszystkich. Powstało ono m.in. z inicjatywy społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnościami Tomasza Tyla. Do końca wakacji potrwają konsultacje, które umożliwią zgłaszanie uwag i opinii do wytycznych zawartych w opracowaniu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Na tych właśnie wytycznych, uwzględniających szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami  opierać się będą wkrótce wszystkie projekty i inwestycje realizowane przez jednostki samorządowe w Częstochowie.

–Nowe standardy będą wprowadzone w drodze zarządzenia – w ten sposób staną się lokalnym prawem. Projektując nowe inwestycje, trzeba się będzie do nich stosować – zapowiada prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 

Dzięki wdrożeniu wytycznych przestrzeń publiczna ma być jeszcze bardziej otwarta dla tych, którzy ze względu na różne ograniczenia mogą mieć trudności ze swobodnym poruszaniem się. Chodzi nie tylko o osoby na wózkach, ale też niewidome, słabowidzące czy niedosłyszące, ale także o osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby o bardzo niskim lub bardzo wysokim wzroście, z nadwagą, urazami kończyn, a nawet o tych, którzy przemieszczają się z dużym bagażem…

Projekt zarządzenia jest już przygotowany. Załącznikiem do niego będą ,,Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznej w celu likwidacji barier architektonicznych”. Obejmują łącznie 12 obszarów, w których można napotkać ograniczenia – począwszy od pokryw studzienek kanalizacyjnych, przez poręcze, po parkingi, przejścia dla pieszych, przystanki tramwajowe i autobusowe czy organizację przestrzeni komunikacyjnej. Wytyczne będą dotyczyć działań, prac i zadań wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, miejskich jednostek, instytucji i podmiotów działających na ich zlecenie. Podczas projektowania i realizacji inwestycji związanych z przestrzenią publiczną wszystkie te podmioty będą musiały brać je pod uwagę.  

- Jednym z przykładów są pasy dotykowe dla niedowidzących lub niewidomych wzdłuż przystanków komunikacji miejskiej - autobusowych i tramwajowych. Do tej pory nie ma ustawowego obowiązku stosowania takich rozwiązań, ale w Częstochowie – w ramach przyjętych standardów - chcemy to projektować i realizować – mówi Tomasz Tyl. 

Nad poprawną realizacją założeń będzie czuwał MZDiT – jako jednostka zajmująca się rozwiązaniami komunikacyjno-drogowymi. Wdrażanie zapisów będzie też monitorował społeczny rzecznik osób z niepełnosprawnościami.

Podpisanie prezydenckiego zarządzenia poprzedzą otwarte konsultacje – instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także osoby prywatne będą mogły zgłaszać swoje sugestie, uwagi i opinie MZDiT bądź społecznemu rzecznikowi. 

Na zdjęciu: spotkanie prasowe w Urzędzie Miasta poświęcone stworzeniu nowych standardów przestrzeni publicznej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0268 seconds.