Z ostatniej chwili

Częstochowa planuje środki na stadion Rakowa i czeka na realizację obietnic

2019-04-06 10:54:29 informacje
img

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk złożył wniosek o zabezpieczenie w planie finansowym miasta środków na przebudowę stadionu Rakowa Częstochowa. Montaż inwestycji zakłada dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Władze miasta wraz z klubem czekają na obiecywane wcześniej 20,5 mln zł. Kolejny wniosek miasta o taką wysokość dotacji poparł prezes PZPN Zbigniew Boniek. Decyzja Ministerstwa to na razie jedynie 10 mln zł, czyli 27% szacunkowych kosztów przedsięwzięcia.
- Przygotowując ten projekt, od początku wnioskowaliśmy o określone środki, bo padały konkretne deklaracje dotyczące wsparcia, sięgające nawet 70% planowanych kosztów zadania - mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – My robimy co do nas należy i oczekujemy tego od polityków, którzy składali publiczne obietnice. Chcę traktować je poważnie, dlatego proponuję Radzie Miasta zabezpieczenie w budżecie miasta i prognozie finansowej środków na wkład w realizację Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie. Wierzę jednocześnie, że dofinansowanie z Ministerstwa wyniesie docelowo 20,5 mln zł. Z tą intencją wymagana w projekcie pula środków została przeze mnie zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Częstochowy.
Starania miasta dotyczące realizacji projektu z oczekiwanym wsparciem ministerialnym popiera prezes PZPN Zbigniew Boniek, który podpisał się – obok prezydenta miasta – pod wspólnym listem do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki. Prezydent i prezes PZPN, wnioskując o wyższe dofinansowanie, piszą w nim m.in.:
(…)Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować przebudowę i rozbudowę stadionu Rakowa, potrzebną zarówno obecnej drużynie piłkarskiej, która zdobyła serca wielu mieszkanek i mieszkańców miasta i regionu, jak i perspektywicznie służącą rozwojowi piłki nożnej w naszym mieście.
Projekt jest ważny także dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zainteresowany jest zarówno podnoszeniem poziomu sportowego, jak i standardu infrastruktury piłkarskiej w kolejnych ośrodkach w naszym kraju. RKS Raków Częstochowa jest obecnie Klubem, który poczynił w ostatnim okresie w skali kraju największe postępy i z całą pewnością na istotne ministerialne wsparcie zasługuje(…).
Koszt przebudowy obiektu jest szacowany na 36,7 mln zł, choć realna kwota będzie znana dopiero po przetargu wykonawczym. Władze miasta wnioskują o dofinansowanie inwestycji w kwocie blisko 20,5 mln zł, a jednocześnie wykonują kolejne niezbędne kroki przybliżające do realizacji ważnej dla całego środowiska piłkarskiego inwestycji.
Prezydent miasta złożył 5 kwietnia projekt zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, skierowany na sesję Rady Miasta (wyznaczoną na 11 kwietnia). Zaplanował w nim, że na zadanie: „Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie, w tym budowa Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie” zapisane zostaną nakłady w łącznej kwocie 37,7 mln zł (z limitami wydatków: 13,7 mln zł na 2019 r., 20,2 mln na 2020 r. oraz 3,8 mln zł na 2021 r.). Zgodnie z wyjaśnieniami do projektu źródłem pokrycia większości tegorocznych miejskich wydatków na inwestycję ma być kredyt bankowy. Prognozowane i oczekiwane wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach montażu finansowego ma wynieść 20 mln 488 tys. zł. Jest to kwota zgodna z pierwotnym wnioskiem projektowym, publicznymi deklaracjami składanymi przez polityków partii rządzącej oraz medialnymi zapowiedziami możliwości zwiększenia dotacji przez przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Miasto podpisało też umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową, związaną z realizacją Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie. Zgodnie z wynikami przetargu, wykonawcą będą poznańskie firmy Demiurg Project SA i Demiurg sp. z. o.o., za kwotę blisko 331 tys. zł. Wcześniej, 3 kwietnia, udało się spełnić warunek niezbędny do zawarcia tej umowy - miasto odkupiło od RKS Raków za 150 tys. zł prawa autorskie do projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Klubu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dokumentacja powinna być gotowa w 2 miesiące. Kolejnym krokiem byłby przetarg na realizację prac budowlanych, a po jego rozstrzygnięciu - możliwe byłoby rozpoczęcie prac budowlanych na MSP Raków.
Na grafice: wizualizacja Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - rzut z góry, ART - Artur Grodziński

Page generated in 0.0351 seconds.