Z ostatniej chwili

Częstochowska szkoła z prozdrowotnym certyfikatem

2021-03-08 15:08:59 informacje
img

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego znalazła się w gronie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Potwierdzeniem przynależności jest specjalny certyfikat – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Przyznanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie to formalne uznanie dla wysiłków całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji zdrowia. Zdobycie go poprzedziły półroczny okres przygotowawczy oraz roczny okres kandydacki, który szkoła przeszła pozytywnie.

Istotą Szkoły Promującej Zdrowie jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole – znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Uzyskanie śląskiego certyfikatu to pierwszy krok do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. 

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie przyznany został na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r. przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METiS w Katowicach – koordynatora projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie – jednostkę oświaty Samorządu Województwa Śląskiego akredytowaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie, pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997).

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0154 seconds.