Z ostatniej chwili

Częstochowski Aktywny Senior

2018-09-25 15:21:51 informacje
img

Częstochowski Aktywny Senior - tak nazywa się konkurs mający promować działania na rzecz poprawy jakości życia seniorek i seniorów w Częstochowie. Wnioski można składać do 9 października - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Celem konkursu jest nagradzanie inicjatyw lub przedsięwzięć, podmiotów ekonomii społecznej, klubów seniora oraz seniorów i seniorek aktywnych na rzecz swojej grupy. Adresowany jest on do osób fizycznych, instytucji, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych, które wyrażają wolę nominacji kandydatów w następujących kategoriach:
- Senior – osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej,
- Seniorka – osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej,
- Klub seniora – klub, który wyróżnia duża aktywność względem swoich członkiń i członków oraz społeczności lokalnej (zgłoszenie dotyczy klubu, nie osoby fizycznej),
- Projekt/inicjatywa dla seniorów – podmiot ekonomii społecznej, instytucja publiczna, inicjatywa nieformalna, która w danym roku prowadziła lub prowadzi projekt skierowany do seniorek i seniorów z miasta Częstochowy,
- Oddany seniorom – osoba fizyczna poza kategorią wiekową 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością i wsparciem społeczności senioralnej Częstochowy (wyróżnienie przyznawane przez Miejską Radę Seniorów w Częstochowie).
Zgłoszenia do konkursu może złożyć każdy jako osoba fizyczna, podmiot ekonomii społecznej czy też instytucja publiczna. Nie można nominować swojej kandydatury.
Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia, które należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.
Termin składania formularzy zgłoszeniowych to 9 października 2018 r.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia osoby nominowanej i wnioskującej można znaleźć na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11382
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0316 seconds.