Z ostatniej chwili

Częstochowskie Dni Profilaktyki

2018-12-04 09:06:56 informacje
img

Konferencja dotycząca przemocy, dodatkowy dyżur przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów i uczennic częstochowskich szkół podstawowych – to wydarzenia, które odbędą się w ramach kolejnej edycji Częstochowskich Dni Profilaktyki w dniach 4 – 6 grudnia - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Jak co roku w grudniu, także i tym razem odbędzie się kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki koordynowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Tegoroczne Dni rozpoczną się dzisiaj, we wtorek 4 grudnia, w Sali Złotej Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21, gdzie o godz. 11.15 odbędzie się organizowana przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka VII Miejska Konferencja „Przemoc to zło, z którym możesz wygrać” pod patronatem Prezydenta Częstochowy. Wezmą w niej udział przedstawiciele samorządów, sądownictwa, organizacji pozarządowych, oświaty, pomocy społecznej oraz nauczyciele i młodzież z częstochowskich szkół. Konferencja będzie okazją do wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli środowisk zajmujących się pracą z ofiarami i sprawcami przemocy. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Mirosława Kątna – psycholog, mediator, przewodnicząca zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka; efekty swojej działalności przedstawi Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a pełnomocniczka prezydenta ds. równych szans wygłosi prelekcję pt. „Jak spotkać się w strefie empatii wolnej od stereotypów i przemocy”. W czasie konferencji uczniom częstochowskich szkół i podopiecznym świetlic zostaną wręczone nagrody w konkursie plastycznym „Kochaj, nie bij”.
Dzień później, 5 grudnia, popołudniowy dyżur będą pełnić przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W siedzibie Komisji przy al. Wolności 14, do godz. 16.30 (a nie jak zazwyczaj wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Miasta) będzie można uzyskać informacje o działaniach profilaktycznych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, procedury zobowiązania do leczenia odwykowego oraz złożyć wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego względem osoby podejrzewanej o uzależnienie od alkoholu.
Nie zabraknie także inicjatyw adresowanych do dzieci i młodzieży. 6 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Szczytowej 28/30 odbędą się warsztaty profilaktyczne „Profilaktycznie – Bezpiecznie – Świątecznie”. Do udziału w zajęciach mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom poprzez rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży oraz wskazanie form zagospodarowania czasu wolnego zaproszono 150 uczniów częstochowskich szkół podstawowych. W programie przewidziano m.in. warsztaty profilaktyczne pod nazwą „Uwierz w Siebie Aniele”, warsztaty wyplatania profilaktycznych bransoletek, tworzenie kartek profilaktycznych do Świętego Mikołaja oraz warsztaty integracyjne, w tym artystyczne decoupage.
Wzmożone działania profilaktyczne prowadzone są obecnie w częstochowskich szkołach, zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych. W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu „Młodość bez uzależnień” placówki oświatowe realizują programy profilaktyczne. Wśród przedsięwzięć znajdują się m.in. warsztaty dla grona pedagogicznego z zakresu rozpoznawania wczesnych symptomów uzależnień wśród dzieci i młodzieży czy warsztaty dla rodziców rozwijające umiejętność komunikacji z dzieckiem, zwłaszcza w sytuacjach problemowych.

 

Page generated in 0.0308 seconds.