Z ostatniej chwili

Forum „Dla Rodziny”

2018-11-25 21:03:54 informacje
img

IV Forum „Dla Rodziny” w środę 28 listopada odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13). Początek o godz. 11.00.
Głównym organizatorem Forum jest Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” reprezentowane przez Lidię Zeller.
Przedsięwzięcie ma wskazać możliwości lepszego rozwoju i życia w rodzinie oraz ukazać perspektywy godnego życia dzieci we współczesnej rodzinie – zarówno biologicznej, jak i w pieczy zastępczej. 
Dotychczasowe spotkania pozwoliły skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką, wymienić doświadczenia oraz podzielić się dobrymi praktykami w pracy na rzecz rodzin w Polsce.  
Wśród prelegentów Forum znajdą się:  Katarzyna Napiórkowska (naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Marietta Hełka (zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego), Agata Cichoń-Chojnacka (doktor nauk medycznych, terapeuta rodzinny, kierownik Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD - MOPS Gdynia), Dorota Zawadzka (psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, trenerem umiejętności społecznych, „Superniania”).

Page generated in 0.0317 seconds.