Z ostatniej chwili

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

2019-01-24 18:29:40 informacje
img

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju UM przypomina przedsiębiorcom o obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.
Przedsiębiorcy, którym ważność zezwoleń upływa w danym roku kalendarzowym, zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwoleń w terminie do 31 stycznia (bez możliwości rozłożenia opłaty na raty).
Ponadto do 31 stycznia przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku ubiegłym według wartości brutto.
Formularz oświadczenia znajduje się na stronie: http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=FER002 .
Stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mieści się w budynku ul. Waszyngtona 5 (I piętro pok. 122). Obowiązuje system przywoławczy, automat do poboru numerów znajduje się na I piętrze na holu obok informacji.
Zgodnie ze znowelizowaną z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub obowiązku dokonania właściwej opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej lub nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30%  opłaty rocznej.
W przypadku likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń.

Page generated in 0.0296 seconds.